ניתוח תיאורטי של הגורמים והמשתנים התורמים להיווצרות הזהות המקצועית של פרח ההוראה

מקור וקרדיט :
Annemie Schepens, Antonia Aelterman, Peter Vlerick.  "Student teachers' professional identity formation: between being born as a teacher and becoming one,"  Educational Studies,  Oct 2009. Vol. 35, Iss. 4; pg. 361.

ניתוח תיאורטי של הגורמים והמשתנים התורמים להיווצרות הזהות המקצועית של פרח ההוראה. הזהות המקצועית של פרח ההוראה  מתגבשת, אמנם על יסוד תכונות דמוגרפיות,  משתני סביבה ותכונות אישיות ( משתני אישיות) , אך גם לתהליכי ההכשרה של פרחי ההוראה יש השפעה משמעותית על התגבשות הזהות המקצועית שלהם. ניתוח תיאורטי רב-ממדים של המשתנים השונים והיחסיים בתהליך היווצרות והתגבשות הזהות המקצועית של פרח ההוראה במחזור חייו ובמהלך הכשרתו (Annemie Schepens, Antonia Aelterman, Peter Vlerick ) .
ראה גם :
 
 
 
 
מה דעתך?

    האם יש אפשרות לקבל את המאמר הנ"ל מתורגם

    פורסמה ב 27/04/2014 ע״י תניא
    מה דעתך?