ניתוח של מחקרי למידה מרחוק 2000-2008

מקור וקרדיט :
Olaf Zawacki-Richter, Eva Maria Bäcker, and Sebastian Vogt. Review of Distance Education Research (2000 to 2008): Analysis of Research Areas, Methods, and Authorship Patterns,  The International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol 10, No 6 (2009),   ISSN: 1492-3831.
ניתוח מתודי של מחקרי למידה מרחוק ( 690 מחקרים) שהתפרסמו בין השנים 200-2008 .  הממצאים מלמדים כי יש אמנם מעבר ללמידה מרחוק בהרבה מגזרים ותחומים בחינוך , אך המעבר אינו כרוך בהכרח בחדשנות חינוכית , אלא מייצג קו שמרני של הדגשת ההיבטים הקשורים לפרדיגמה של לומדים –מרצים ופחות להיבטים של חדשנות בשיטות הלמידה או  לפלטפורמות של למידה חברתית ושיתופית . ניתוח המחקרים מצביע על מגמות של התקדמות הדרגתית אבל בקו שמרני למדי של העתקת שיטות ההוראה המסורתיות לאינטרנט.
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?