ניתוח של הכשרת מורים בגישת הצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנויות ומתמטיקה בקוריאה

מאת: Hunkoog Jho

Hunkoog Jho; Oksu Hong; Jinwoong Song. An analysis of STEM/STEAM teacher education in Korea with a case study of two schools from a community of practice perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2016, Vol. 12 Issue 7, p1843-1862.

המטרה של מחקר זה הייתה לחקור הכשרת מורים בגישת הצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנויות ומתמטיקה (STEAM) ולבחון את התנאים המוצלחים ליישומה. מחקר זה צפה בשני בתי ספר מובילים שהשתתפו באופן פעיל בהוראת מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנויות ומתמטיקה החל מן השלב הראשוני של ההוראה בגישה זו בקוריאה.

באמצעות תצפית משתתפת, המחברים צילמו בווידאו שיעורים ממשיים, ראיינו מורים ואספו את מסמכיהם. ניתוח הנתונים בוצע מפרספקטיבה של קהילת מעשה (community of practice) והממדים של קהילת המעשה סווגו כיוזמה משותפת, כמעורבות משותפת וכרפרטואר שיתופי.

התוצאות מראות ששתי הקהילות חלקו ממדים דומים: פתיחות לרעיונות חדשים וחדשנות עצמית כיוזמה משותפת, קשר הדדי והחלפת תפקידים מתמשכת כמעורבות משותפת, וחומרים חינוכיים וזמן גדוש כרפרטואר שיתופי. מחקר זה מספק מספר השלכות מעשיות עבור מעורבות מוצלחת של מורים לטיפוח יכולתם בהוראת מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנויות ומתמטיקה.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

חונכות כהזדמנות להתפתחות מקצועית למורים החונכים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya