ניתוח נרטיבי של מסע ללמידה מקצועית של מורה מורים

Vanassche, Eline; Kelchtermans, Geert. A narrative analysis of a teacher educator's professional learning journey. European Journal of Teacher Education. 2016, Vol. 39 Issue 3, p355-367.

מאמר זה מדווח על ניתוח נרטיבי של מסע למידה של מורה מורים אחד בפרויקט של למידה מקצועית שנמשך שנתיים. התפתחות מקצועית נתפסת כתהליכי הלמידה המורכבים הנובעים מהאינטראקציות המשמעותיות בין מורה המורים הבודד לבין הֶקְשֵׁר העבודה שלו/שלה.

ניתוח המחברים מלמד שהיכולת לנהל אינטראקציות מסוג זה תורמת מאוד לתחושת הפגיעות של מורי המורים. המחברים מתארים באופן אנליטי שלוש אסטרטגיות (בניית הערכה עצמית חיובית, שמירה על מחויבות מוסרית ומטרה, והיענות אסטרטגית) כדי להתמודד עם הפגיעות הזו ומתארים את השפעתן על תהליכים של התפתחות מקצועית כמו גם את תוצאותיה.

הבנת התפקיד של הֶקְשֵׁר העבודה – ופגיעות כמאפיין מבני של הֶקְשֵׁר זה – בתהליכי התפתחות מקצועית תורמת לידע הקיים אודות חייהם המקצועיים והתפתחותם של מורי מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

טיפוח פיתוח מקצועי של מורי מורים במחקר ובהנחיית סטודנטים להוראה בעבודות מחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya