ניתוח מתאם בין העומק וההיקף של אוצר המלים לבין היכולת הלשונית הכוללת של לומדי אנגלית כשפה שנייה

Wang, Zhaogang. "A Correlation Analysis on the Depth and Breadth of ESL Learners' Vocabulary Knowledge and Their Overall Linguistic Competence", Theory and Practice in Language Studies 4.12 (Dec 2014): 2460-2465. 

מאמר זה חוקר את מהימנות העומק וההיקף של אוצר המלים של לומדי אנגלית כשפה שנייה (ESL) כאינדיקטור ליכולת הלשונית הכוללת שלהם ואת המתאם בין העומק לבין ההיקף של אוצר המלים של לומדי אנגלית כשפה שנייה.

התוצאות מראות שהן העומק והן ההיקף של אוצר המלים של לומדי אנגלית כשפה שנייה יכולים לייצג ביעילות את היכולת הלשונית שלהם.

נמצא כי העומק של אוצר המלים של לומדי אנגלית כשפה שנייה הוא אינדיקטור טוב יותר ליכולת הלשונית הכוללת שלהם מאשר היקף אוצר המלים שלהם.

באופן כללי, היקף אוצר המלים של לומדי אנגלית כשפה שנייה הוא בעל מתאם חיובי מאוד עם העומק של אוצר המלים שלהם, אולם התפתחות העומק של אוצר המלים עדיין מפגרת אחרי ההתפתחות של היקף אוצר המלים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya