ניתוח מעמיק של חוויות מורה בהטמעת חינוך גופני לאחר סיום יום הלימודים

Wahl-Alexander, Z., Schwamberger, B., Neels, D. (2017). In-depth analysis of a teacher's experience implementing sport education in an after-school context. Physical Educator, 74 (4), 627-652

מאמר זה עוסק בתכנית לחינוך גופני לתלמידי בית ספר יסודי שיושמה בשעות אחר הצהריים, לאחר סיום הלימודים. המחקר מנתח את חוויותיו של מורה בעת הטמעת חינוך גופני במסגרת מועדון ספורט שהקים ובוחן כיצד יישם המורה מאפיינים של חינוך גופני, כיצד נוצרו שיתופי פעולה עם הקהילה ומהן מגבלות התכנית. על אף המגבלות, סך היתרונות של הפעלת תכנית שכזו הינו גדול וכולל הישגים בספורט, תחושת שייכות לקבוצה, התמדה וחוויות חיוביות של הילדים. 

המחקר נערך בבית ספר יסודי בארה"ב וכלל ניתוח מהלכי שיעור, ראיונות וכתיבת יומן רפלקטיבי על ידי המורה. הפעילויות במועדון הספורט כללו משחקי כדורגל, תחרויות ריצה וריקוד. כמו כן, במועדון היו נהוגים טקסי קבלת פרסים וארוע גדול בסוף השנה.

תוצאות המחקר הצביעו על כך שהילדים פיתחו תחושת שייכות לקבוצה. כמו כן, תיעוד הישגיהם לצד ארוע סיום השנה שימרו ואף הגבירו את מאמציהם ואת המוטיבציה שלהם. נמצאו גם מספר מגבלות כגון שחיקת המורה בשל לקיחת אחריות נוספת לאחר שעות הלימודים. שיתופי הפעולה עם הקהילה, כגון התנדבות מורים עתידיים והורים, גם כן הוגדרו כמוצלחים. לפיכך, ממליצים מחברי המאמר לתכניות אוניברסיטאיות להכשרת מורים לחשוף מורים עתידיים למודל זה של חינוך גופני.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

"שרירים מוסריים": תרומת החינוך הגופני להתפתחות החברתית, לאופי האדם, לחינוך לערכים ולאושר

'זה רק ספורט?' ההקשר החינוכי של הספורט בבית הספר ובקהילה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya