ניתוח וסינתזה שיטתיים של הספרות האמפירית לגבי קורסי מוּק אשר פורסמה בשנים 2015-2013

George Veletsianos and Peter Shepherdson "A Systematic Analysis and Synthesis of the Empirical MOOC Literature Published in 2013–2015", International Review of Research in Open and Distributed Learning, Volume 17, Number 2, 198-221.

מבול של ספרות מחקר אמפירית לגבי קורסי מוּק הפכה זמינה בשנים 2015-2013 וספרות מחקר זו זמינה במקורות שונים לגמרי. מאמר זה פונה למספר פערים בהבנה המחקרית של קורסי מוּק ומציג תמונה מקיפה של הספרות על ידי בחינה של התפוצה הגיאוגרפית, אמצעי פרסום, ציטוטים, שיטות לאיסוף וניתוח נתונים, והיבטים מחקריים של ספרות המחקר האמפירית המתמקדת בקורסי מוּק בתקופת זמן זו.

התוצאות מראות ש:

  1. למעלה מ-80% מהספרות מפורסמת על ידי אנשים העובדים במוסדות הנמצאים בצפון אמריקה ובאירופה,
  2. מספר מאמרים נבחרים מצוטטים בהרחבה בעוד שלכמעט מחצית מהמאמרים אין כלל ציטוטים,
  3. חוקרים מעדיפים גישה כמותית שלא לומר פוזיטיביסטית לעריכת מחקרים לגבי קורסי מוּק, תוך העדפה לאיסוף נתונים באמצעות סקרים ובשיטות אוטומטיות.


בעוד שנערכו מספר מחקרים פרשניים לגבי קורסי מוּק בתקופת זמן זו, הם היו לעתים קרובות מחקרים בסיסיים ורק מיעוט מביניהם עשו שימוש בשיטות הקשורות באופן מסורתי למחקר איכותני (למשל, ראיונות, תצפיות וקבוצות מיקוד). הניתוח מראה שמדווח על ספרות מחקר מצומצמת העוסקת בנושאים הקשורים למנחה, ושאף על פי שחוקרים ניסו לזהות ולסווג לומדים לקבוצות שונות, מחקרים מעטים בוחנים את ההתנסויות של תת-אוכלוסיות של לומדים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים: לתכנן עבור הלומד הלא ידוע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya