ניתוח התפיסות של בעלי עניין לגבי מודל קליני הכולל הוראה שיתופית והתנסויות מורחבות בשדה במסגרת של חטיבת ביניים מכילה

Ruben, Barbara; Rigelman, Nicole; McParker, Matthew. Analysis of Stakeholder Perceptions of a Clinical Model Involving Co-Teaching and Extended-Field Experiences in an Inclusive Middle-Grades Setting, Research in Middle Level Education Online, 2016, Vol. 39 Issue 6, p1-18

מחברי המאמר ערכו מחקר איכותני לגבי ההשפעה של שותפות אוניברסיטה-בית ספר שבה שמונה מועמדים להוראה מתכנית דו-שנתית לתארים מתקדמים שובצו יחדיו בחטיבת ביניים ברמת עוני. המועמדים להוראה בתכנית ייחודית זו מקבלים תואר שני, כמו גם רישיון הוראה בתחום התוכן שלהם ובחינוך מיוחד.

תוך שימוש בראיונות בקבוצות מיקוד עם מובילי בתי הספר, מורים שותפים בכיתות החינוך המיוחד והתוכן, ומועמדים להוראה, המחברים רצו לקבוע את ההשפעה של השותפות על כל בעלי העניין. המחברים קראו תעתיקים כדי לזהות תימות וקידדו לפי תימות אלה. הם עקבו אחר תדירות התגובות עבור כל תימה.

המחברים בחנו גם נתוני הישגים לימודיים עבור תלמידים בתוכניות לימודים אישיות (Individual Education Plans) ועבור לומדי השפה האנגלית (English Language Learners) בכיתות התוכן שבהם לימדו המועמדים להוראה, וכן ראיינו מדגם קטן של תלמידי חטיבת ביניים.

המחברים מצאו תמיכה גורפת לשותפות בקרב כל בעלי העניין. בעלי העניין ציינו באופן בתכוף ביותר את היכולת המוגברת של המורים השותפים לענות על צורכי תלמידים עם הבדלי למידה בכיתות המכילות שלהם. מחקר זה תורם לספרות המחקר על ההשפעה של שותפות אוניברסיטה-בית ספר והוראה שיתופית, ועל הוראה ולמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חינוך מכיל בגיל הרך: מנבאים של עמדות של מתכשרים להוראה בגיל הרך באוסטרליה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya