ניתוח בעיה סוציו-מתמטית תוך שימוש בכלים של הפדגוגיה הביקורתית

מקור: ניתוח בעיה סוציו-מתמטית שקיבלנו בשיעור תוך שימוש בשמונה כלים שזיקקתי בסיכום אישי מתוך הפדגוגיה הביקורתית -עבודה שהוגשה בקורס "מחשבת החינוך", מרצה: ראול ווייס, שנה ג', החממה ליזמות חינוכית סביבתית.  מכללת סמינר הקיבוצים, 2007.
הפדגוגיה הביקורתית מרחיבה את תחום ההתעסקות של התלמידים והמורה בשאלה, שכביכול היא מתמטית גרידא (בתוכן שהוא מתמטיקה שימושית טהורה, לכאורה , אך כשלא התוצאה היא המשמעותית אלא התובנות שהתלמיד מבין תוך כדי, בתהליך – תוך כדי שהוא טועה, משמיע את קול, ומייצר ידע חדש – היציאה המתמשכת מתוך האוביקטיות אל הסוביקטיות,ולא שום נקודה שרירותית בדרך, כיוון שהתפתחות זו מתמשכת לאורך כל החיים, גם אם בקצבים שונים בתקופות שונות.
אין תוכן שהוא מתמטי בלבד . מתוך מתמטיקה שימושית צצות שאלות חברתיות, מתוך מתמטיקה גבוהה צצות שאלות פילוסופיות מהותיות. בנוסף, האינטרדיסציפלינריות של חומר נלמד מציגה תמונה יותר אמיתית של המציאות – בקשר בין תחומי הידע, בקשר הגלוי והסמוי, נמצאים הקונפליקטים המשמעותיים במחשבה האנושית, ושם הוא מקומנו, כמורים.
מוצע כאן אופי מתפתח של שאלות מתמטיות לאורך שנים התואמות הן את היכולת המופשטת של התלמיד לתפוס את הביקורת כלפי השאלה, והן את היכולת המתמטית שמתעצמת במקביל.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya