ניסוי בכלי חדש לתצפית; בשיעורים אין כמעט שימוש בשאלות המעודדות חשיבה ויצירתיות

מקור וקרדיט : עיתון "קו לחינוך"

במערכת החינוך מדברים כיום הרבה על הכשרת התלמידים למיומנויות המאה ה 21- , פיתוח חשיבה מסדר גבוה ולומד עצמאי. בפועל, בתהליכי ההוראה והלמידה המתרחשים במרבית השיעורים לא חל כל שינוי. סגנון ההוראה השכיח הוא עדיין ההוראה הפרונטאלית, של הרצאת הידע, ובמקרה הטוב - הרצאת הידע בתוספת שאלות ותשובות. כך עולה מניסוי בכלי חדש לתצפית בשיעורים, שפיתחה הראמ"ה במשרד החינוך.

כלי התצפית, שעדיין נמצא בשלבי פיתוח, בוחן את הזמן האפקטיבי של השיעור והאינטראקציות הלימודיות בכיתה. כמו כן, בוחן הכלי מדדים של הוראה מיטבית, כמו הצגת מטרות השיעור, עריכת סיכומי ביניים, סיכום השיעור, בדיקה שהתלמידים מבינים לפני שמתקדמים בחומר, שימוש בדוגמאות, בייצוגים ועזרים ושימוש בשגיאות של תלמידים להעמקת הנושא.

את הניסוי בכלי ערכו 10 תצפיתנים, בעלי תארים מתקדמים במדעי החברה, שעברו הכשרה מיוחדת לתפקיד על ידי הראמ"ה.

הניסוי נערך בכיתות ד'-ה', בכ 100- בתי"ס יסודיים מכל המגזרים, בשיעורי מדעים ובשיעורי שפה.

לגבי סגנון ההוראה, על פי התצפיות, השיעור הפרונטאלי עדיין שולט. ב 58%- מהשיעורים בשפת אם וב 63%- מהשיעורים במדעים התקיים שיעור פרונטאלי בווריאציות שונות. הווריאציה הפופולארית ביותר מכונה במצגת "פרונטאלי שאלות ותשובות" או "פרונטאלי פינג-פונג". עוד מצוין, כי נראה שהמורים המשתמשים בסגנון זה סבורים, כי הוא צובע את השיעור בלמידה אקטיבית של התלמידים, בשונה מהשיעור הפרונטאלי ה"קלאסי".

מהתצפיות עולה, כי השיח הפדגוגי בשיעורים מתקיים עדיין ברמה בסיסית ביותר; המורים משיבים לתשובות התלמידים ב"נכון" או "לא נכון".

כמעט ולא היה ניסיון של המורים להבין את תהליכי החשיבה שעמדו בבסיס התשובה של התלמיד, ולהשתמש בהם כבסיס לדיאלוג לימודי. כמו כן לא נמצא בשיעורים כמעט שימוש בשאלות פתוחות, המעודדות חשיבה ויצירתיות. פעמים רבות גם לא הייתה התייחסות אינדיבידואלית של המורים לתלמידים, אלא דיאלוג שלהם מול "מקהלה".

עוד נמצא, כי במרבית השיעורים, המורה עודנו במרכז, והוא מקור הידע הבלעדי. האקטיביות של התלמיד מוגבלת מאוד. מרבית המורים הציגו את מטרות השיעור, ערכו סיכומי ביניים וסיכומים לשיעורים. מרבית המורים גם בדקו את הבנת התלמידים לפני שהמשיכו הלאה בשיעור, אך ברמה הבסיסית בלבד.

מקור וקרדיט : עיתון "קו לחינוך"

לסקירה המלאה בעיתון "קו לחינוך"


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  די מפתיע, משום שדווקא תחום המדעים מאפשר מתן משימות, המתפחות חשיבה ויצירתיות באמצעות עבודות חקר בצוותים, ניתוח תוצאות ניסויים ועוד..

  פורסמה ב 04/05/2012 ע״י ענת ולטר

  תיקון טעות – "המפתחות" ולא "המתפחות"

  פורסמה ב 07/05/2012 ע״י ענת ולטר
  מה דעתך?
yyya