ניסוי בחינוך סביבתי בבית ספר יסודי באיטליה

Santulli C., et al. (2020). An experience on environmental education based on Respect-Reduce-Reuse-Recycle in a village primary school in the Marche region, in Italy, Journal of Education and Practice, Vol. 11. No. 15

חשיבות החינוך הסביבתי זוכה מזה תקופה להכרה ברחבי העולם כולו: אחת ממטרותיו היא להרגיל את האזרחים ליישם את הפרקטיקות הטובות ביותר בחיי היומיום, ובמקביל להביא לכך שהרשויות המקומיות והממשלות ינקטו אמצעים המובילים לצמצום ההשפעה על הסביבה (Enviromental impact) ולאורח חיים מקיים. מטרות אלה מחייבות חינוך מגיל צעיר, אך ההנחיות הרלוונטיות בתכנית הלימודים הממלכתית האיטלקית אינן מורות באופן מפורש על קיום פעילויות מעשיות מותאמות לסביבת הבית-ספרית. מגבלה זו של תכנית הלימודים הופכת משמעותית ובולטת במיוחד סביב אירועים כמו רעידת האדמה שפגעה באזור מארקה ב-2016, כיוון שבמצבים כאלה, הצורך המידי לחזור לשגרת חיים דוחק לעתים סוגיות אחרות כמו הסוגיות הסביבתיות.

לטענת כותבי המאמר, בית הספר צריך לגבש עמדה בנושא ולנקוט אמצעים. זו מטרת המחקר המוצג במאמר העוסק בגישה לחינוך סביבתי בבית-ספר יסודי בכיתה רב-גילאית (ילדים בני 6-10) בבית ספר כפרי קטן הממוקם במרכז האפנינים באיטליה. המחקר בדק את יחס הילדים בבית הספר ואת התנהגותם כלפי ייצור פסולת בקהילה.

פרוייקט המחקר נוסח באמצעות סיסמא "מרובעת": 4R- Respect, Reduce, Reuse, Recycle (כבוד, צמצום, שימוש מחדש, מיחזור) ומטרתו היתה ליישם ולהרחיב את ההנחיות של תכנית הלימודים האיטלקית. הפרוייקט כלל התנסות בייצור עצמי של אובייקטים על ידי שימוש בפסולת לשם הגברת המודעות לאפשרויות התמונות במיחזור ובשימוש מחדש. בסוף הניסוי הילדים נתנו משוב על החוויה ונערך דיון על ההתנסות ובמיוחד על חשיבות יצירת דור של אזרחים רגישים יותר לסביבה, אזרחים שיחתרו להתנהגות מצמצמת פסולת בביתם, במסגרת המשפחה ובמסגרות העבודה.

 

למאמר המלא

לקריאה נוספת

אתגר הקיימות: חינוך ואחריות חברתית-סביבתית

השילוב בין WebQuest ל- Mobile Learning לצרכי חינוך סביבתי

חינוך לקיימות: התחייבות לסביבה במסגרת הכשרת מורים ללימודי מדעים ומתמטיקה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya