ניסוי באנגליה לשילוב מערכת ממוחשבת להערכה מעצבת של יכולות קריאה בקרב תלמידי ביה"ס יסודי

מקור וקרדיט:
Marian Sainsbury 1 and Tom Benton 2 . Designing a formative e-assessment: Latent class analysis of early reading skills, British Journal of Educational Technology, February  3 2010
באנגליה נערכים בשנתיים האחרונות כמה וכמה ניסויים ארציים לבדיקת התקפות של מערכות הערכה ממוחשבות בבתי הספר היסודיים. המאמר הנוכחי מתאר פרויקט  ניסוי שנערך באנגליה ונועד לבדוק את היכולות של מורים בביה"ס יסודי לתכנן מבחן ממוחשב לתלמידי כיתות יסוד המתמודדים עם הקניית ורכישת מיומנויות קריאה. הניסוי הממוחשב על צגי המחשבים נערך בקרב תלמידים בגילאי 5-7 ( 1345 תלמידים מ26 בתי ספר). המערכת הממוחשבת להערכת יכולות קריאה נועדה להצביע על קשיי הקריאה של התלמידים והתקדמותם תוך ריכוז וניתוח מידע מסייע למורים על פרופילים של תלמידים מתקשים בקריאה. המטרה הייתה להכשיר את המורים לגבש תמונה מצב דיאגנוסטית על הפרופילים של התלמידים המתמודדים עם קריאה מונחית. ממצאי המחקר מלמדים כי הנחייה מתאימה יכולה לסייע לכך שהמורים עצמם יוכלו לתכנן במערכת הממוחשבת את כל שלבי הבדיקה הממוחשבת וניתוח התוצאות בגישת הערכה מעצבת .

Marian Sainsbury 1 and Tom Benton 2
  1 Literacy Assessment Research
  2 National Foundation for Educational Research
 
Correspondence to  Dr Marian Sainsbury, National Foundation for Educational Research, The Mere, Upton Park, Slough, SL1 2DQ, UK. Email: m.sainsbury@nfer.ac.uk
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya