ניסוי אמיתי


ד"ר יורם הרפז

הרפז, יורם . "ניסוי אמיתי", הד החינוך, פברואר 2012 ( גיליון מס' 04 ) , כרך פ"ו.

שלוש שאלות לפחות צריך לשאול על בתי הספר הניסויים (או החדשניים או פורצי הדרך): מה זה בכלל בית ספר ניסויי; מדוע חלק גדול מבתי הספר הניסויים חוזרים להיות בתי ספר רגילים לאחר תקופת הניסוי; ומדוע אין להם כמעט השפעה על מערכת החינוך. הנה שלוש תשובות אפשריות על שאלות אלה:

1. בית ספר ניסויי ראוי לשמו הוא בית ספר שהצליח לשנות את העיקר – את איכות הלמידה. הלמידה בבית ספר ניסויי שונה מהלמידה בבית ספר רגיל בשני מובנים: המוטיבציוני והקוגניטיבי. הלמידה בבית ספר ניסויי (אמיתי) נובעת מתוך הנעה פנימית ומאפשרת הבנה של התכנים הנלמדים (הבנה היא מצב תודעה נדיר בבית ספר רגיל, והיא הבסיס לחשיבה ביקורתית ויצירתית).

2. בתי ספר ניסויים חוזרים להיות בתי ספר רגילים כי אין להם מספיק אנרגיה להשתחרר משדה הכבידה של החברה ומערכת החינוך – מציפיות של הורים, מהרגלים של מורים, מהכיתות הצפופות, מתכניות הלימודים המוכתבות, מהבחינות הכפויות ועוד. רק בתי ספר מעטים, המצוידים באידאולוגיה חינוכית מגובשת ובתמיכה של הקהילה (הדמוקרטיים והאנתרופוסופיים למשל), מצליחים בכך; וגם הצלחתם מועדת תמיד לשחיקה.

3. מערכת החינוך אינה מושפעת מבתי הספר הניסויים כי היא אינה רוצה להיות מושפעת מהם. לכן היא הקימה את הגף לניסויים ויוזמות במשרד החינוך. באמצעות הגף, משרד החינוך מווסת את הרוח המהפכנית שבאה ממוקדי תסיסה בשטח, מגביל את בתי הספר הניסויים – אינו פוטר אותם מתכניות לימודים, בחינות ואילוצים אחרים שאינם מאפשרים להם להמריא – ויכול לומר: "החינוך הציבורי מתחדש". הגף עצמו מבוּדד במשרד החינוך כשם שבתי הספר שלו מבודדים בשדה. למשרד לא אכפת שהגף ישחק במאה בתי הספר שלו, כל עוד הוא אינו מפריע למשרד לנהל את אלפי בתי הספר שלו.

אנשים בעלי טמפרמנט רדיקלי יכולים לומר: "צריך לסגור את הגף לניסויים ויוזמות כי הוא מונע ניסויים ויוזמות". אנחנו אומרים: "לא לסגור, לפתוח – לפתוח לדיון": האם הגף מקדם ניסויים, חדשנות ופריצות דרך בחינוך? מה צריך לעשות כדי שיעשה זאת ביעילות? האם לא כדאי להחיל על הגף את העקרונות הניסויים שלו עצמו ולדרוש ממנו להמציא את עצמו מחדש?

ובכל מקרה, אין לתלות את השמרנות של מערכת החינוך ואת אובדן הדרך שלה, המתמצה בהתעסקות אובססיבית במקומה בטבלאות לאומיות ובין־לאומיות של תוצאות מבחנים, בגף אחד קטן עם כוונות טובות. גף, אפילו לא אגף, אינו יכול לשנות מערכת חינוך. צריך חברה שלמה כדי לחנך מערכת חינוך, והחברה הישראלית עדיין אינה מוכנה לשינוי אמיתי במערכת החינוך שלה.

נניח שהחברה הישראלית מוכנה לשינוי אמיתי במערכת החינוך שלה ומשרד החינוך שלנו באמת היה רוצה לשנות את בתי הספר, לעשות ניסוי אמיתי וללמוד ממנו; מה המשרד היה עושה? הוא היה מגדיר קריטריונים לשינוי מבני – שינוי מסדר שני – של בית הספר ומזמין הצעות של יזמי חינוך. אחר כך הוא היה בוחר כמה בתי ספר – חמישה, אולי חמישים – ומשחרר אותם מכל האילוצים (תכניות לימודים, בחינות, חנק תקציבי) לחמש שנים או יותר. חוקרים היו בודקים את בתי הספר האלה ומפיקים לקחים שעל בסיסם היו מרחיבים את הניסוי לעשרות בתי ספר נוספים. הארץ קטנה, בתי ספר בה מעט ובנייתם מחדש אפשרית.

 ראה גם :

איזו שפה מדבר בית הספר שלכם?

אפשרת גם אחרת : הכירו את המוסדות שעושים בית ספר למערכת החינוך

בתי ספר ניסויים - ג'

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya