ניסוח מחדש של פדגוגיה בעת שמלמדים אודות הוראה מקוונת: מחקר עצמי שיתופי

מאת: Tim Fletcher

Fletcher, Tim; Bullock, Shawn M. "Reframing pedagogy while teaching about teaching online: a collaborative self-study", Professional Development in Education, Sep2015, Vol. 41 Issue 4, p690-706.

מטרת מאמר זה היא להשתמש במחקר עצמי שיתופי כדי לנתח ולתאר את ההתנסויות של המחברים בהוראה לגבי הוראה בסביבה מקוונת דיגיטלית. הנתונים נאספו מרישומי יומנים רפלקטיביים, התכתבויות בדוא"ל, ושיחות חודשיות בסקייפ (Skype).

הממצאים מציינים שהנתק הנתפס בין הוראה לבין למידה מקוונות השפיע על האופן שבו המחברים טיפחו קשרים עם הסטודנטים והגיבו לבעיות של פרקטיקה.

בנוסף, המחברים חשו שגישה מסוימת להוראה מקוונת סיכנה את ההוראה בצמצומה למתן משוב לסטודנטים בצורת הערכה, והיו לכך השלכות על הזהות של המחברים כמורי מורים.

על ידי דיון בהתנסויות שלהם בהוראה מקוונת, המחברים החלו לפתח הבנה ביקורתית לגבי האתגרים של הוראה מקוונת, ולהטיל ספק באופן שבו הפרקטיקות המקוונות שלהם עיצבו את האסטרטגיות המתפתחות שלהם של הכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya