נייר עמדה בנושא מיון סטודנטים ללימודי הוראה במכללות אקדמאיות להכשרת מורים

ג'ודי גולדנברג , בתיה בר לב , ליאת בסיס " נייר עמדה בנושא מיון סטודנטים ללימודי הוראה במכללות אקדמאיות להכשרת מורים", משרד החינוך , האגף להכשרת עובדי הוראה , ספטמבר 2012 .


כדי להבטיח שמערכת כוללת הון אנושי ראוי , עליה להבטיח תהליכי סינון והכשרה הולמים. נייר עמדה זה נכתב במטרה לסייע למקבלי ההחלטות לבחון את תהליכי המיון הקיימים , להכיר את החלופות ולשקול תהליך אחיד או מתוקנן של מיון לתכניות ההכשרה. שתי מורכבויות מרכזיות קיימות בתהליך המיון הנוכחי – חוסר סטנדרטיזציה והבנייה בין ובתוך מכללות, ושימוש במסנן קוגניטיבי באופן שלעתים עשוי לחטוא למורים הרצויים. במילותיו של קורצ'אק : "אין לתת לילד מורה האוהב את הספר ואינו אוהב את האדם" .

נייר העמדה נכתב בסיוע מומחים בחינוך, בתהליכי הכשרה במכללות ובמיון והוא מתבסס , בנוסף על הידע של בכותבות , על סקירת ספרות מקיפה ( בנושא תהליכי מיון בכלל ובתהליכי מיון להכשרת מורים בעולם ובישראל בפרט) ועל סקר שנשלח למכללות בנושא המיון לתכניות ההכשרה, עליו השיבו 10 מכללות , גדולות וקטנות , ומשלושת המגזרים ( ממלכתי , ממלכתי-דתי , לא יהודי) .

מחקרים רבים ניסו להגדיר מיהו המורה הטוב . בעבודה זו הוצג הפרופיל שהוגדר במסגרת התכניות הייחודיות להסבת אקדמאים וכן הפרופיל שהוצג כבסיס של הכלי להערכת מורים שפותח ע"י הראמ"ה. מאפיינים אלה הוצלבו עם המאפיינים עליהם דווחו המכללות כנמדדות בתהליך המיון ונמצא כי מאפיינים רבים חסרים בתהליך המיון הנוכחי המתקיים במכללות. כמו כן הוצגו הפרופילים הנמדדים בחלוקה למסלולי הכשרת מורים.

נייר העמדה הציג את הממצאים העקביים בספרות המיון לפיהם שילוב של מעריכים מקצועיים בתחום האבחון וההערכה לצד מומחים במקצוע ( חינוך במקרה הזה) מניב את תוצאות המיון התקפות ביותר. כמו כן , הוצגו חמישה שיקולים לפיהם כדאי לבחור את המעריכים המומחים במקצוע. יחס אופטימאלי של מעריכים על מועמדים הוא 1:4 . בישראל לרוב משתתפים בתהליך כמות מתאימה של מעריכים אולם לרוב חסרי הכשרה בתחום המיון או ההערכה ומייצגים , רובם ככולם, את תחום החינוך ולא את האבחון. נסקרו שיטות לקבלת החלטות ונזקפו יתרונותיה של השיטה הסטטיסטית או המשולבת ביחס לשיטה הקלינית.

נייר העמדה ממליץ לשקול שילוב מערכת מיון סטנדרטית לכל המכללות אשר תאפשר שילוב של כלים אישיותיים-התנהגותיים נרחבים יותר. סעיף ההמלצות מרחיב בנוגע לתהליך הפיתוח, הגדרת הפרופיל הנמדד , כלי המיון הרצויים, סוקר 4 דרכים להפעלת תהליך המיון, מתייחס להטמעה, לתוצרים, לתיקוף ולעלויות.


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  אשמח לקבל את המסמך המלא

  פורסמה ב 25/05/2022 ע״י דנה שהם קוגלמס

  אשמח לקבל את המסמך המלא

  פורסמה ב 07/12/2013 ע״י רוקסנה ניימן

  אשמח לראות את תגובת רוקסנה ניימן

  פורסמה ב 08/12/2013 ע״י ג'ודי גולדנברג

  מעניין לשמוע איך יגיבו מנהלי המוסדות להכשרת מורים האם נעשו מחקריים יסודיים אשמח אם תמליצו על מקורות

  פורסמה ב 09/01/2014 ע״י גרבאן
  מה דעתך?
yyya