נייר עמדה: אדם מחונך עוצר בזמן!

נייר העמדה "אדם מחונך עוצר בזמן" מציג לאנשי החינוך וההוראה הסבר תמציתי על תופעות הגזענות, פשעי השנאה והאלימות הפוליטית. בהמשך הוא מציג אבחנות והבחנות לגבי תהליכי ההיגרפות ב"נחשול". בחלק הארי מוצגים עשרה יסודות חינוכיים – אינטלקטואליים, רגשיים, חברתיים ופוליטיים – שאם נשכיל לטפחם כהלכה נצליח לטפח בדורות הצעירים את העמידות והחוסן כנגד הרוע, העוולות והזוועה שמחלות תרבות אלה גזורות על האנושות.

נייר העמדה אינו מציע תוכנית לימודים, קורסים ספציפיים או דרכי הוראה. אלה מצויים כבר במידה רבה בתוכניות השונות שפותחו במשרד החינוך, מט"ח, האגודה לזכויות האזרח, מדרשת אדם וארגונים נוספים. הדגש בנייר העמדה הוא על הצורך באימוץ מדיניות חינוכית כוללת - מגן הילדים ועד להשכלה הגבוהה - אשר תעשה מהלכים משמעותיים לעצירת ה"נחשול".

עלינו לגדל צעירים מחונכים ותרבותיים שיודעים לעצור בזמן: שמתוך מודעות ערנית ואחראית לדמותם המוסרית ולצדק החברתי מזהים עמדות והתנהגויות אנטי-חברתיות, מפעילים על עצמם כלי בקרה וניטור, מאתגרים עצמם להוקרת האחר ולשליטה עצמית ומונעים מעצמם היגרפות להתנהגויות גזעניות, פשעי שנאה ואלימות פוליטית.

לתמצית נייר העמדה של מכללת סמינר הקיבוצים לרגל כנס תל אביב ה-10 לחינוך מתקדם

נייר עמדה: אדם מחונך עוצר בזמן

ראו גם:

חינוך טוב : לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya