ניווט בדרך מלאת מהמורות: פיתוח חינוך מיני המסייע לצעירים לשמור על ריבונות מינית (sexual agency)

מילות מפתח: חינוך מיני

Cense, M. (2019). Navigating a bumpy road. Developing sexuality education that supports young people's sexual agency. Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 19, 3, 263-276

פרשת התלונה הכוזבת על אונס בקפריסין חשפה נורמות מיניות בעייתיות בקרב צעירים. נורמות אלה נובעות במידה רבה מהתפתחויות טכנולוגיות אשר אפשרו תפוצה נרחבת של פורנוגרפיה ושל אפליקציות להיכרויות מיידיות. במציאות זו גברה חשיבותו של החינוך המיני בבית הספר. המאמר שלפנינו דן בשאלה כיצד יכול חינוך מיני מקיף לתמוך במאמציהם של בני נוער לפתח ריבונות מינית (sexual agency) על כל צורותיה.

לטענת הכותבת, ראשית לכל יש לבסס את החינוך המיני על ההכרה בקשרים ובזיקות שבין צעירים שונים ובין תרבויות מיניות שונות. על חינוך מיני מקיף לספק כלים שיכולים לסייע לצעירים לתפוס עמדה, לעצב זהות ולגלם בגופם (embody) את העצמי המיני שלהם בהתאם להקשר החברתי והתרבותי שהם נתונים בו.

חינוך מיני מקיף צריך להיות מכוון לא רק לעבר העצמת יחידים, אלא גם לעבר מגוון של תרבויות מיניות, נורמות מגדריות ונורמות חברתיות אחרות – במטרה לעורר מודעות ביקורתית וריבונות קולקטיבית, ובכך ליצור סביבה מאפשרת התומכת בריבונות בני הנוער ומצמצמת אי-שוויון ונורמות מגבילות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

על מקומם של חינוך מיני, זהות מינית וקבלת האחר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya