ניהול כיתה באמצעות קהילות לומדות – ביקורת ספר

ביקורת ספרו של Chris Watkins "ניהול הכיתה במתכונת של קהילות לומדות". המטרה העיקרית של הספר היא ליצור השראה אצל המורים לטיפוח מודלים של קהילות למודות בכיתת הלימוד תוך כדי חשיפה של אסטרטגיות הוראה הנדרשות לשם כך. הספר מציג בחלקו הראשון ממצאים מחקריים על חשיבות הפעלת התלמידים כקהילות לומדות והמשך דן במבנה, ארגון ודרכי הפעולה נדרשים לשם כך. כמו כן, כולל הספר פרקים חשובים, מהותיים ונחוצים על חשיבות הרפלקציה של המורה לגבי תהליכי ניהול כיתה באמצעות קבוצות למידה ורפלקציה משותפת של כמה מורים היכולים להתארגן להתנסות כזו. נקודת המוצא של הספר היא שיש להעצים את המורים בכיתה על מנת שיוכלו להפעיל ללא חשש וללא אילוצים את התלמידים בכיתה כקהילות למידה. הספר מדגיש יותר את הרציונאל הפדגוגי והקונספטואלי של ניהול הכיתה כקהילות למידה ופחות מתמקד בהיבטים המעשיים שעליו המורה לנקוט, אך בכך איכותו הגבוהה. הספר מומלץ הן לפרחי הוראה והן למורים מנוסים.
 
הביקורת נכתבה על ידי:
 Robert V. Bullough, Jr. Center for the Improvement of Teacher Education and Schooling (CITES), Brigham Young university, USA.
Journal of Education for Teaching , vol.33, no.1 February 2007, pp. 121-130 .
פרטי הספר:
Classrooms as Learning Communities What's In It For Schools?, By Chris Watkins
 
Binding: Paperback
Pages: 248
Published by: Routledge
Publication Date: 26th May 2005
Illustrations: 13 line figures, 9 tables
ISBN: 978-0-415-32780-0

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לצורך עבודה שאני כותבת, רציתי לשאול אם ספר זה תורגם לעברית?תודה רבה

  פורסמה ב 06/05/2008 ע״י לנקרי אפרת

  שלום אפרת,לא ידוע לנו על תרגום של הספר לעברית. כדאי לברר אצל הוצאות הספרים השונות.

  פורסמה ב 11/05/2008 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya