ניהול הרגשות לגבי הכנת שיעורי הבית ברמת בית הספר התיכון: אירועים קודמים והשלמת שיעורי הבית

מאת: Jianzhong Xu

Jianzhong Xu. " Homework Emotion Management at the Secondary School Level: Antecedents and Homework Completion", Teachers College Record, Volume 113 Number 3, 2011, p. 529-560.


מטרתו המרכזית של מאמר זה הייתה להציע ולבחון מודלים אמפיריים של המשתנים האמורים לנבא את ניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית ברמת בית הספר התיכון.

המודלים התבססו על שני סוגים של מחקרים: א) מחקר ותיאוריה על ויסות הרגשות
ו-ב) ממצאים ממחקר על שיעורי בית שהזכיר מספר גורמים שעשויים להשפיע על ניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית.

מטרה אחרת של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם ניהול הרגש בשיעורי הבית קשור להשלמת שיעורי הבית, אחד מהמשתנים העיקריים בתהליך שיעורי הבית.


המודלים

מודל 1 כלל שלושה משתנים ברמת התלמיד. כלומר: מגדר, השכלת ההורים והכיתה שבה לומד התלמיד, בדיווח עצמי.
באופן כללי נמצא בספרות לגבי ויסות הרגשות ובמחקרים קודמים לגבי שיעורי בית בפרט, כי בנות השקיעו מאמץ רב יותר לווסת את הרגשות שלהן.

מודל 2 שילב שני משתנים נוספים ברמת התלמיד הקשורים לפיקוח של מבוגרים (כלומר, עזרה מהמשפחה ומתן משוב על-ידי המורה.

מודל 3 שילב ששה משתנים נוספים ברמת התלמיד הקשורים לתפקידם של התלמידים בתהליך הכנת שיעורי הבית (כלומר: סיבות להכנת שיעורי הבית, ארגון הסביבה, ניהול זמן, ופיקוח על ההנעה).

לבסוף, מודל 4 שילב שלושה משתנים ברמת הכיתה: (א) באיזו כיתה לומד התלמיד, (ב) השכלת ההורים, ו - (ג) משוב מהמורה. (כלומר, ההערכה המשותפת של התלמידים את המשוב על שיעורי הבית הניתן על-ידי המורים). חשוב לשלב את שלושת המשתנים הללו כמשתנים ברמת הכיתה.


משתתפים
במחקר השתתפו 1,895 תלמידים מ-111 כיתות בדרום מזרח ארה"ב, ביניהם 1,046 תלמידי כיתה ח' מ-63 כיתות ו-849 תלמידי כיתה י"א מ-48 כיתות. המשתתפים ענו על סקר.


תוצאות
המחקר הנוכחי בחן מודלים של ניהול רגשות לגבי שיעורי הבית ברמת בית הספר התיכון.

התוצאות הראו שמרבית השונות בניהול הרגשות לגבי הכנת שיעורי הבית התרחשה ברמת התלמיד, כאשר הכיתה שבה לומד התלמיד מופיעה כמנבא המשמעותי היחיד ברמת הכיתה.

ברמת התלמיד, השונות בניהול הרגש בשיעורי הבית קושרה באופן חיובי למתן משוב מהמורה, סיבות הקשורות בחברים לכיתה, ארגון הסביבה, ניהול זמן, ושליטה על ההנעה.

בנות דיווחו על ציונים גבוהים יותר באופן מובהק מבחינה סטטיסטית בניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית מאשר בנים.

בנוסף, ניתוחים הראו שניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית קושר באופן חיובי להשלמת שיעורי הבית.

על ידי בחינת ניהול הרגשות בהקשר של שיעורי הבית ברמות של כיתה ח' וכיתה י"א תוך פיקוח על המשתנים החשובים ברמת התלמיד וברמת הכיתה, המחקר הנוכחי מספק תמונה ברורה לגבי ניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית.

מסקנה

מאחר שרוב השונות בניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית התרחשה ברמת התלמיד מאשר ברמת הכיתה, ניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית הייתה בעיקר פונקציה של מאפייני התלמיד והחוויות שלו.

המחקר הנוכחי מציע בנוסף שפיקוח על ההנעה וניהול הזמן משחקים תפקיד מכריע בניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית (בהשוואה למשתנים אחרים שנכללו במחקר הנוכחי).
כתוצאה מכך, יש צורך קריטי להמשיג את המשתנים הללו בתהליך של וויסות הרגשות באופן כללי, וניהול הרגשות בעת הכנת שיעורי הבית בפרט.

בנוסף, יש צורך מכריע עבור בתי הספר התיכוניים לערב את התלמידים באופן אסטרטגי בהכנת שיעורי הבית כדי לנהל טוב יותר את הרגש בעת הכנת שיעורי הבית.

דרך אחת לעשות זאת היא להקשיב לתלמידים המדברים על הרגשות שלהם בעת הכנת שיעורי הבית וכיצד רגשות אלה מושפעים מגורמים אחרים בחיי התלמידים.

במיוחד, חשוב להקשיב לתלמידים מדברים על אסטרטגיות ההתמודדות שלהם או עובדים על דוגמאות בניהול הרגשות לגבי שיעורי הבית (כלומר: דיבור עצמי חיובי), כמו גם הצעות לגבי מה בתי הספר או משפחות התלמידים עשויים לעשות כדי לסייע לתלמידים להתמודד עם רגשות בלתי נעימים הקשורים להכנת שיעורי הבית.

יועצי בית הספר יוכלו לנהל שיחות עם התלמידים לגבי האופן שבו הם יכולים לטפל בצורה טובה יותר ברגשות לגבי הכנת שיעורי הבית.

ההורים והמורים יוכלו לספק תמיכה משמעותית ורלוונטית יותר למאמצים בניהול הרגשות לגבי הכנת שיעורי הבית. מה שיאפשר לתלמידים לפתח ולהתנסות בתיאוריות לגבי התנאים המועדפים להתמודדות עם רגשות לגבי שיעורי הבית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?