ניהול בית ספר: מהכשרה ועד פרישה

אופלטקה, יזהר. ניהול בית ספר: מהכשרה ועד פרישה, חיפה: פרדס, תשע"ג  2012


איך הופך מורה למנהל בית ספר? מה חווים מנהלי בתי ספר בשנות עבודתם הראשונות? מתי מגיעים מנהלי בתי ספר לתקופת השיא בעבודתם? מה קורה למנהלי בתי ספר לאחר עשר שנות עבודה? כיצד חשים מנהלים שנים אחדות לפני פרישתם? וכיצד חווה מנהל בית הספר את פרישתו מהתפקיד הניהולי–חינוכי?

שאלות אלו ואחרות עומדות במוקד פרקי הספר הנוכחי בו מתחקה הכותב אחר תהליכי התפתחותם המקצועית של מנהלי בתי ספר מהרגע בו החליטו לבחור בתפקיד הניהולי, דרך הכשרתם המקצועית, ועד יציאתם לגמלאות. מסעו זה של המנהל מוצג לאורן של תיאוריות סוציולוגיות, פסיכולוגיות וניהוליות העוסקות בהתפתחותו של האדם, ומטובל בקולותיהם של מנהלים ומנהלות מהארץ ומהעולם אשר סיפרו את סיפור חייהם המקצועיים במחקרים שונים שעסקו בקריירה של מנהלי בית הספר ובעמדותיהם המקצועיות.
הספר מיועד למורים המתעתדים לעסוק בניהול בית ספר, סטודנטים בתכניות השונות למנהל ומנהיגות חינוכית, מפקחים המלווים מנהלים בעבודתם, ולכל מי שחפץ להכיר טוב יותר את מהלך התפתחותו המקצועית של המחזיקים בתפקידי ניהול.

פרופ' יזהר אופלטקה הוא חבר סגל אקדמי בחוג למדיניות ומנהל בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב. בין תחומי מחקריו מצויים הקריירה המקצועית של מנהלים ומורים בבית הספר, תהליכי שיווק וקידום בית הספר, מגדר וניהול חינוכי, וחקר הרגשות בהוראה ובניהול. הוא מחברם של ספרים ומאמרים רבים בארץ ובעולם בחקר מנהל ומדיניות החינוך.

לפריט המידע בהוצאה לאור


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לא ניתן לפתוח את פריט המידע בהוצאה לאור

  פורסמה ב 27/02/2017 ע״י רחל ברון

  הקישור לפריט המידע תוקן

  פורסמה ב 27/02/2017 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya