ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים

עריכה מדעית למהדורה העברית - אפרים בן- ברוך ושרה גורי-רוזנבליט, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ג 2002
 על הספר:
בספרו ניהול בית ספר, היבטים עיוניים ומעשיים, סרג'יובאני בוחן את מורכבות תפקיד המנהל מהיבטים שונים, ומציב את האידיאל שאליו רצוי לחתור – בית הספר המתפקד כקהילה, בית הספר שבו המנהל הופך להיות ל"מנהיגם של מנהיגים, ". רעיון מרכזי העובר כחוט השני בספר זה הוא שתפיסתנו לגבי מושגי הניהול והמנהיגות תלויה במטפורה שבה אנו משתמשים כדי להגדיר את בית הספר. למשל, התפיסה המסורתית רואה בבית הספר ארגונים מסוג זה או אחר, מה שגורם לנו לחשוב בדרך מסויימת על המבנה הארגוני של בית הספר, על המוטיבציה של המורים, על כוח וסמכות, על פיתוח תכניות לימודים ועל פיקוח והערכה, אך חשיבותנו במושגים אלו תהיה חסרת משמעות אם נחליף את המטפורה ארגון במטפורה קהילה. במקרה זה, יהיה עלינו לגבש תפיסה חדשה של ניהול בית ספר ושל מנהיגות בו, אשר תעלה בקנה אחד עם מושג הקהילה, ותביא בחשבון את האופן שבו מתפקדת קהילה.
 פרקי הספר
חלק ראשון
פרק 1: עבודתו של מנהל בית הספר – תפיסות שונות
·  תפיסות אידאליות של ניהול בית הספר
·  נספח 1-1 /יום בחייו של מנהל בית ספר
·  נספח1-2.יום בחייה של מנהלת בית ספר יסודי בקהילה עירונית
פרק 2: עשייה המלווה בחשיבה רפלקטיבית בניהול בית ספר
·  ניהול בית הספר הלכה למעשה: תמונות נוף מחשבתיות
·  עשייה המלווה בחשיבה רפלקטיבית: השקפת הבלגניסטים
·  חשיבותו של הידע המעשי והמקצועי
·  חשיבותו של הידע התיאורטי
פרק 3: ניהול בית הספר: לקראת תורת ניהול חדשה
·  תמונות נוף מחשבתיות משתנות
·  מגבלותיה של תורת הניהול המסורתית
·  לקראת תיאוריה חדשה
·  שליטה באירועים או בהסתברויות
·  תורת הניהול החדשה וארגון המערכת הבית-ספרית
·  שפת התיאוריה
פרק 4: בית הספר כקהילה ערכית
·  דימוי הקהילה
·  תיאוריית הקהילה
·  חשיבותם של יחסים
·  דפוסים של מערכות יחסים – משנים מאפיינים
·  בחיפוש אחר נקודת האיזון
·  הניהול והמנהיגות במערכת הבית ספרית המתפקדת כקהילה
 נספח 1-4.דיוקן בית הספר כקהילה: הערכת עמדות ערכיות – ערכי הארגון הממוסד מול ערכי הקהילה
 חלק שני: מנהל בית הספר כמנהיג
פרק 5: כוחות המנהיגות והתרבות הבית ספרית
·  כוחות המנהיגות
·  ההיבטים הדינאמיים של התרבות הבית ספרית
·  נספח 1-5: פרנסיס הדג'ס ובית הספר היסודי
·  נספח 2-5: מבוא לתרבות הבית –ספרית
פרק 6: רמות של מנהיגות: תורת השלבים
·  מנהיגות המסתפקת במיומנות ומנהיגות החותרת למצויינות
·  רמות של מנהיגות
· מנהיגות כריזמטית בפעולה
· מנהיגות המושתתת על בסיס רעיוני
פרק 7: לקראת קהילה של מנהיגים
·  סוגיות מעשית
·  עיצוב ניהול בית הספר לאורם של ערכי מנהיגות חדשים
 חלק שלישי: בנייתה של קהילה
פרק 8: מאפיינים של בתי ספר מצליחים
· אפקטיביות והצלחה במערכת הבית-ספרית
· כיצד מזהים אנשי המחקר בתי ספר אפקטיביים
· סימני ההיכר של בתי ספר מצליחים
· המנהיגות הנחוצה
· נספח 1-9 /הנחות על למידה וידע
פרק 10: הוראה, למידה וקהילה
· השוואה בין התיאוריות השונות
· השלכות על פיקוח
· מחקרים על "הוראה אפקטיבית"
· מחקרי תהליך – מוצר
· המחקרים החדשים
· הוראה לשם הבנה
· הכיתה כקהילה לומדת
· למידה אוטנטית
· עמדה משולבת
· המורה כמינהלן וכמנהל
· המורה כמתווך וכמנהיג
· איך מתחילים
· נספח 1-10 /הצעות להתארגנות
· נספח 2-10 /תכנון וארגון בקהילה לומדת
 חלק רביעי: פיתוח משאבי אנוש
פרק 11: התפתחותם של מורים ופיקוח
·  מודלים של השתלמות תוך כדי עבודה
·  מודלים של התפתחות מקצועית
·  מודלים של התחדשות
·  התפתחות של מורים וסוגים של כשירויות
·  חשיבה רפלקטיבית על הפיקוח
·  פיקוח וההערכה
פרק 12: דרכי הפיקוח
·  הפיקוח הקליני כדרך
·  פיקוח של עמיתים
·  פיקוח המכוון על ידי המורה
·  פיקוח בלתי רשמי
·  פיקוח המבוסס על חקר
·  פיקוח דיפרנציאלי והיבט הזיקה למקרה הספציפי
·  עזרה למורים בהשגת המטרות
·  נספח 1-12 / הערכת מורים
פרק 13: מוטיבציה, מחוייבות ועבודת המורה
·  בעיות וסתירות במדיניות ובעשייה
·  שימוש בתיאוריות ובמחקרים על מוטיבציה כדי להעשיר את העשייה
·  נשים כמקרה מיוחד
·  כוחן של אמונות
·  נספח 1-13/ גורמים התורמים לחוסר שביעות רצון מההוראה
·  נספח 13-2 / חקירת האקלים הבית-ספרי
·  נספח 3-13 / איכות חיי העבודה בהוראה – טופס ניקוד
פרק 14: תהליך השינוי
· יותר מאימוץ, יותר מיישום
· הבעייה – קיימת "דרך אחת טובה ביותר"
· שינוי בראייה מערכתית
· מנהיגות לשיפור בית הספר
· שאלות אחדות של מוסר
· צוות הסיוע ליישום השינויי
· משמעותו של השינוי החינוכי
· נספח 1—14. מצאי סגנונות סיוע לשינוי (מ.ס.ס.ל)
 
חלק חמישי: הממד המוסרי
פרק 15: ניהול כאומנות מוסרית
· לבה, ראשה וידה של המנהיגות
· הציווי המוסרי
· רציונליות נורמטיבית
· המטרה – מונהגים שהם אוהדים
· אתגר המנהיגות
· עיצוב אופיו של בית ספרכם
· מחוייבות לערכי הדמוקרטיה
· הערה אישית
 על המחבר:
פרופסור תומס סרג'יובאני (Thomas J. Sergiovanni) הוא פרופסור לחינוך באוניברסיטת טרינטי בסן אנטוניו שבטקסס. ביוזמת האוניברסיטה הפתוחה בישראל תורגם לאחרונה ספרו של פרופסור תומס סרג'יובאני ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים, שיצא לאור באנגלית בשנת 1995. סרג'יובאני, אחד מבכירי החוקרים בתחום הניהול בחינוך, כתב ספר n מגובש שמציג פילוסופיית ניהול מרעננת ומעניינת רוויה במטפורות מרתקות. סרג'יובאני כתב מאז שנות השמונים של המאה העשרים כמה ספרים מובילים על ניהול בתי ספר אפקטיביים ומנהיגות בחינוך.הוא פרסם עשרות מאמרים בתחום הניהול בחינוך, והיה עורך ראשי וחבר בכיר במערכות של כמה כתבי עת מרכזיים, דוגמת:
 
Journal of curriculum and supervision
Educational administration quarterly
Journal of educational equity and leadership
Teaching education
 
מה דעתך?

  כיצד והיכן אוכל לרכוש את הספר?

  פורסמה ב 28/06/2008 ע״י אורית שלם

  יש לבדוק בחנויות הספרים או באונ' הפתוחה

  פורסמה ב 28/06/2008 ע״י פורטל מס"ע

  איך ניתן לרכוש את הספר?

  פורסמה ב 23/01/2009 ע״י נאיף

  אשמח לקבל במייל את התקציר וההמצאים של פרק 11: התפתחות של מורים ופיקוח.(אני מתענינת בנושא זה.)

  פורסמה ב 18/01/2012 ע״י יעל ביבאס

  אשמח לרכוש אותו

  פורסמה ב 21/07/2016 ע״י היכן ניתן לרכוש את הספר ?
  מה דעתך?