דף פריט
30-08-2018

נוף הידע של המורה המקוון וצרכי פיתוחו המקצועי : מדרג ליישום הוראה ולמידה מקוונים

 
חומר להעשרה וחשיבה שגיבשו ד"ר אברום רותם ועידית אבני במהלך חודש אוקטובר 2008 : מסמך המתאר את נוף הידע של המורה המקוון המשלב סביבה מקוונת בהוראה למידה ובהתנהלותו החינוכית.   במאמר זה מפורט מתווה מדורג של ידע, כישורים ומיומנויות של מורה מקוון ב- 3 שלבי התפתחות מקצועית. שלבים אלה מהווים תשתית לפעילות ההוראה המקוונת ומתווים מדרג לפיתוחו המקצועי של המורה כמורה מקוון. 
 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?