נוע נוע ילד – הכשרת הסטודנטיות בהתאם לתכנית הלימודים החדשה בחינוך גופני לגן הילדים

 
רות בר-סיני
   
נוכח המציאות שבה מחד גיסא הילדים אינם מתנועעים מספיק כבר בגיל הרך, ומתוך הבנת הצורך בתנועה מאידך גיסא, נכתבה תכנית לימודים חדשה לחינוך גופני בגן הילדים. התכנית היא חלק מתכנית הליבה, והיא מחייבת את הגננת לתכנן את סדר היום כך, שכל ילד בגן יעסוק בפעילות גופנית לפחות שעה ורבע בכל יום. במאמר מתוארת חשיבות החינוך הגופני בגיל הרך ואת המודל להכשרת הסטודנטיות במכללה ע"ש דוד ילין, להוראתו. ניתן דגש לעקרונות המשותפים לעבודה עם ילדי הגן ולהכשרת הסטודנטיות. עקרונות אלה: ההנחיה הפתוחה והתהליך האישי, המשחקים הבלתי תחרותיים והחינוך ליצירתיות, עוזרים ביצירת "חוויה מתקנת" להתנסויות בחינוך הגופני בבית הספר בעבור רוב הסטודנטיות.
 
תארנים: חינוך גופני, תנועה, משחקים, הגיל הרך, הכשרת מורים
 
 
 
 
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום@@ הייתי רוצה לקבל מידע רחב על כתבי העת ו מאמרים ומרצים שיכולים להגיע לדרום….אני מנהלת את הגיל הרך בניר יצחק וגבולות. ממשיכהלהיות גננת בנפשי. ( 25 שנה)

    פורסמה ב 14/09/2013 ע״י רותי סוירזנסקי
    מה דעתך?
yyya