נוכחות קוגניטיבית בקהילת למידה מתוקשבת באינטרנט: המקרה של אנגלית כשפה זרה (EFL)

מאת: S. M Alavi

Alavi, S. M., & Taghizadeh, M. (2013). Cognitive presence in virtual learning community: An EFL case. Journal of Distance Education, 27(1).Retrieved July, 25, 2013, from 

מילות מפתח: קהילת חקר, נוכחות קוגניטיבית, נוכחות חברתית, נוכחות הוראה

מחקר זה נועד לבחון את הקיום של נוכחות קוגניטיבית כאחד המרכיבים במסגרת קהילת החקר במרכזים מתוקשבים באינטרנט המיועדים לסטודנטים לתואר ראשון במדע וטכנולוגיה.

כדי להשיג את מטרתו של מחקר זה, ראשית פותח שאלון באופן ייחודי על בסיס ההצעות שניתנו בספרות, תוך סקירת המחוונים של המרכיב הקוגניטיבי. השאלון הותאם אז לסטודנטים לתואר ראשון (N = 107) אשר למדו קורס טכני או טכנולוגי באוניברסיטת איראן למדע וטכנולוגיה (Iran University of Science and Technology) ובאוניברסיטת ח'אג'ה נציר טוסי לטכנולוגיה (Khajeh Nasir Toosi University of Technology).

ניתוח נתוני השאלון הראה ש-(א) קטגוריות החקירה וההחלטה (Resolution) הופיעו בתדירות גבוהה יותר מאחרות במרכזים המתוקשבים באינטרנט של מחקר זה ו-(ב) המחוונים של שונות (Divergence), החלפת מידע, ויישום רעיונות חדשים הופיעו בתדירות היררכית. כדי לקדם ולקיים נוכחות קוגניטיבית, מחקר זה ממליץ שמורי שפה מתוקשבים באינטרנט ישלבו את המחוונים של נוכחות קוגניטיבית בסביבה הלימודית המקוונת.

למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya