נוכחות בהרצאות היא גורם רב-חשיבות לשיפור הביצועים האקדמיים של מתכשרים להוראה בהוראה ובלמידת מתמטיקה

Alzhanova-Ericsson, Alla T.; Bergman, Christina; Dinnétz, Patrik. Lecture attendance is a pivotal factor for improving prospective teachers’ academic performance in Teaching and Learning Mathematics. Journal of Further & Higher Education, Jan2017, Vol. 41 Issue 1, p1-15.

הערך של הרצאות בהשכלה הגבוהה הוא חלק משיח החינוך המודרני בכל רחבי העולם. מחקר זה מבקש להעריך את חשיבותן של ההרצאות עבור מתכשרים להוראה בגני ילדים, בחינוך הקדם יסודי, ובחטיבות הצעירות של החינוך היסודי.

המחברים ניתחו הישגים אקדמיים של מתכשרים להוראה שנכחו בהרצאות בנושא של הוראה ולמידת מתמטיקה בהן הנוכחות היא בגדר רשות או עם חובת נוכחות. ציוני הבחינות של סטודנטים בקורס במתמטיקה עם נוכחות בגדר רשות או עם חובת נוכחות נותחו בעזרת מודל לוגיסטי הבוחן את הקשר בין דרישה לנוכחות בהרצאה לבין ציונים.

המחברים מראים שחובת נוכחות בהרצאות (1) יותר מהכפילה את הסיכויים שסטודנטים יקבלו ציון עובר כאשר נבחן הידע המצבי (situated knowledge) והסמוי (tacit knowledge) שלהם ו-(2) הכפילה בארבע את הסיכויים שסטודנטים ישיגו את הציונים הגבוהים ביותר (ציון עובר בהצטיינות) כאשר נבחנו הן הבנתם את המתמטיקה היסודית הן הידע המצבי והסמוי שלהם לגבי הוראה ולמידת מתמטיקה.

המחקר מספק עדויות לתפקיד החיובי המשמעותי שיש לנוכחות בהרצאות עבור סטודנטים לשם רכישת מיומנויות בהוראה ובלמידת מתמטיקה. בעת נוכחות בהרצאות סטודנטים מקבלים ידע מצבי סמוי של תחום הדעת שאחרת קשה, אם לא בלתי אפשרי, עבורם להשיג בדרך אחרת. לשיפור הנצפה עשויה להיות השפעה חיובית נוספת בכך שהוא מהווה צעד לקראת התגברות על חרדת מתמטיקה, הנפוצה יחסית בקרב מתכשרים להוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה של פרחי הוראה להפיק השערות מבוססות-עובדות לגבי ההשפעה של הוראת מתימטיקה על למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya