נוחות כגורם הצלחה חיוני בקורסים של למידה משולבת

" Futch, Linda S.; deNoyelles, Aimee; Thompson, Kelvin; Howard, Wendy. "Comfort" as a Critical Success Factor in Blended Learning Courses", Online Learning, 2016, Vol. 20 Issue 3, p140-158.

קיימים מחקרים איכותניים ודוחות אנקדוטליים רבים לגבי למידה משולבת וקורסים של למידה משולבת. אף על פי כן, מחקרים מעטים מתמקדים במה שקורה ברמת הכיתה.

מחקר זה מבקש להתייחס לסביבה ההקשרית (contextual) הגבוהה של קורסי למידה משולבת אפקטיביים על ידי זיהוי האסטרטגיות שמרצים משתמשים בהן כדי לאחד את רכיבי הפנים אל פנים והרכיבים המקוונים של הקורסים שלהם כדי לתמוך בהצלחתם של סטודנטים.

תוך שימוש בחקר מקרה, נערכו ראיונות עם שלושה מרצי קולג'ים קהילתיים שזוהו כמורים למופת של קורסי למידה משולבת במוסדות שלהם.

שאלות המחקר שנבחנו במאמר זה הן:

  1. מהם הדברים הנתפסים בעיני מורים למופת בקולג'ים קהילתיים כמכשולים להצלחתם של סטודנטים בקורסים משולבים?
  2. אילו פתרונות או אסטרטגיות מפעילים מורים למופת בקולג'ים קהילתיים כדי להתגבר על הדברים הנתפסים כמכשולים להצלחתם של סטודנטים בקורסים משולבים?

 

הראיונות נותחו בידי החוקרים כדי לזהות תימות ותימות משנה הקשורות להצלחת סטודנטים. נמצא ש"נוחות" הופיעה כגורם מתווך עבור הצלחת סטודנטים, כאשר "ארגון", "תקשורת" ו"תמיכה" פעלו כתימות תומכות.

ממצאים אלה ידווחו כאסטרטגיות פדגוגיות וכפרקיטיקות הטובות ביותר שניתנות לדרוג עבור התכנון של קורסים משולבים המקדמים הצלחת סטודנטים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מניעים וחסמים מוסדיים לאימוץ למידה משולבת בקרב סגל אקדמי בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya