נדחקים מהקריירה: הסיבות של מורים לשעבר לעזיבתם את המקצוע

Amitai, A., & Van Houtte, M. (2022). Being pushed out of the career: Former teachers' reasons for leaving the profession. Teaching and Teacher Education110

מחסור במורים מהווה בעיה במדינות שונות ברחבי העולם. בנוסף לקשיי גיוס מורים חדשים למקצוע, המחסור הוא תוצאה של עזיבת מורים את המקצוע לפני גיל פרישה. לעזיבה של מורים השפעות שליליות על התלמידים, צוות המורים ובית הספר כולו. גורמים רבים ושונים עלולים לגרום למורים לעזוב את המקצוע. אלה עשויים להיות גורמים הקשורים לתפקיד ולסביבת העבודה כמו גם גורמים חיצוניים המושכים את המורים אל קריירות בתחומים אחרים.  

המחקר הנוכחי בחן את הגורמים הדוחפים את המורים לעזוב את המקצוע ואלו אשר מושכים אותם אל עבר קריירה אחרת. משתתפי המחקר היו 10 מורים ו-11 מורות לשעבר שפרשו לאחרונה מהמקצוע. כולם לימדו בבתי ספר בבלגיה והיו עם דרגות שונות של וותק, ביניהם מורים חדשים ומורים ותיקים. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות.

 

ממצאים

המורים הצביעו בעיקר על גורמים הקשורים במקצוע ובתנאי העבודה, אשר עמדו בבסיס החלטתם לפרוש מהמקצוע.

עבור מורים חדשים גורמים אלה היו:

היעדר ביטחון תעסוקתי. המורים החדשים הצביעו על הצורך לעבוד במספר בבתי ספר שונים כדי למלא משרה מלאה, דבר שאינו מאפשר יצירת קשר מבוסס עם תלמידים ותחושת שייכות לצוות בית הספר. יתרה מזו, המשרה של מורים חדשים היא ללא קביעות. המרואיינים הצביעו על תחושת לחץ מתמשכת הנובעת מהצורך להוכיח את עצמם באופן מתמיד על מנת לקבל קביעות ואחוזי משרה גבוהים.  

עומס עבודה גבוה. הצורך להכין את חומרי הלמידה לכל שיעור ושיעור יוצר עומס גבוה, אשר פוגע בחיי המשפחה ובחיי הפנאי של המורה החדש. טשטוש הגבולות בין החיים המקצועיים לאישיים העצים את העייפות והשחיקה.

קשיים בניהול כיתה ושונות תלמידים. התמודדות עם בעיות משמעת של תלמידים וקונפליקטים בין תלמידים הותירה את המורים החדשים מותשים רגשית. כמו כן, הצורך להתמודד עם שונות ובמיוחד עם תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. המורים החדשים חשו שהם הגיעו לתפקידם לא מספיק מוכנים למציאות של מקום עבודתם, במיוחד באשר להתמודדות עם סיטואציות כיתתיות קשות.

היעדר תמיכה. המורים החדשים הצביעו על אי קבלת תמיכה מספקת מצוות המורים המנוסה ומהנהלת בית הספר, היעדר עבודת צוות ושיתוף פעולה בין מורים, אי קבלת משוב התומך בתחושת המסוגלות ויחסי חונכות נעדרי תחושת אמון.

 

המורים הוותיקים הצביעו על שני גורמים עיקריים לעזיבת המקצוע:

הזדמנויות מועטות לקידום ולגיוון. הידיעה שאין אופק לקידום ולגיוון תפקידם פגעה במוטיבציה שלהם להתפתח ולאתגר את עצמם.

תשתיות לקויות בבית הספר. המורים תארו תשתיות לקויות בבתי הספר, כמו חסר בחומרי למידה, מחסור במחשבים וכיתות לא מאובזרות.

 

גורמי משיכה חיצוניים למקצוע

המורים דיווחו על הצעות עבודה מחוץ למערכת החינוך או על רצונם לעבוד בתחום חינוכי אחר אך לא בהוראה כגורמים אשר משכו אותם לעבר קריירה אחרת. מחוץ לתחום החינוך המורים לשעבר עבדו בתחומים שבהם הרוויחו שכר גבוה יותר ונהנו מתנאי עבודה נוחים יותר (למשל, יותר גמישות וזמן פנוי).

 

המלצות

  1. קובעי מדיניות חינוכית צריכים להבטיח יותר ביטחון תעסוקתי למורים חדשים.
  2. יש להפחית את עומס העבודה המוטל על מורים חדשים ולבסס מערכות התומכות בהם (למשל, הוראה משותפת וביסוס עבודת הצוות בין עמיתים).
  3. השתלמויות מקצועיות למורים חדשים צריכות לחזק את מנגנוני ההתמודדות שלהם במסגרות חינוכיות שונות ובמיוחד באלה שבהן לומדים תלמידים המתמודדים עם קשיים שונים.
  4. מומלץ לפתח תוכניות חניכה למורים חדשים המתמקדות בפיתוח יכולות התמודדות עם שונות בין תלמידים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: לסיכום כל המאמרים בנושא מחסור במורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya