מתקוונים אישית :" עמדות לומדים שונים לגבי תרומת הקורס המקוון ללמידה שלהם

אילנה רונן . מירי שינפלד , מתקוונים אישית :" עמדות לומדים שונים לגבי תרומת הקורס המקוון ללמידה שלהם, " מכללת סמינר הקיבוצים 2012 .

המאמר מציג את עמדותיהם של סטודנטים שונים – "מיוחדים" , "רגילים" ו"מצויינים" – לגבי תרומתו של קורס מקוון בהוראת המדעים כסביבת למידה המותאמת ללומדים שונים. המאמר מתבסס על ממצאי חמש שנות מחקר. במחקר נבדקו עמדות הסטודנטים כלפי היבטים שונים בקורס המקוון והישגי הסטודנטים בקורס. במהלך הקורס נעשה שימוש במגוון כלים מקוונים : מאגרי מידע , פורומים ,פריטי מולטימדיה , מעבדות מקוונות , תרגול מקוון , מטלות מקוונות , הודעות אלקטרוניות ומפגשים סינכרוניים שכללו ייעוץ והרצאות.

הסטודנטים נדרשו לבחור נושא מתחום המדעים, למפותו , לתכנן פעילויות להוראה, לנהל פורום עמיתים ( קבוצות דיון) , לבצע את הפעילויות המוצעות עם תלמידים בכיתת ההתנסות ולכתוב סיכום רפלקטיבי של התהליך. איסוף נתוני המחקר נעשה בשילוב כלים כמותיים ואיכותיים , והתבסס על שאלונים שהועברו בראשית הקורס ועל שאלונים וראיונות עומק אישיים שנערכו בסופו. במחקר נמצא כי הישגיהם של הסטודנטים "המיוחדים" לא נפלו מאלה של עמיתיהם ה"רגילים" והמצוינים" .

ממצאי המחקר המתבססים על הערכת הסטודנטים מצביעים על תרומה של הקורס המקוון לסטודנטים משלוש הקבוצות : "מיוחדים", "רגילים" " ומצוינים" אם כי התרומה הייתה גדולה יותר עבור הסטודנטים ה"מיוחדים" . בעיקר בלטה תרומת הקורס המקוון עבור הסטודנטים ה"מיוחדים" בתחומים הבאים : יכולת הלמידה העצמית , התכנים שנלמדו, מידת ההשתתפות בקבוצות דיון ומידת שביעות הרצון מהמטלות. עוד עלה מהממצאים שהקורס המקוון תמך בלומדים השונים בנקודות הבאות : אפשרות בחירה וגמישות בזמן ובמידע, אינטראקציה דיפרנציאלית והבניית ידע.

הסטודנטים מויינו לשלוש קבוצות: "מיוחדים" , "רגילים" ו"מצויינים" על פי נתונים אישיים ולימודיים. הסטודנטים ה"מצויינים" הם עשרה אחוזים מכלל הסטודנטים במכללה, ונמנים עם קבוצת תכנית המצוינים המאותרים על בסיס הישגים לימודיים וריאיון אישי. הסטודנטים המצוינים משתתפים בקורסים ייחודיים הכוללים הנחייה אישית , למידה בקהילות לומדים , השתתפות בסדנאות לטיפוח מנהיגות, יזמות וחדשנות, והם מסיימים את לימודיהם כעבור שלוש שנים.

הסטודנטים ה"מיוחדים" המשתתפים בקורס המקוון הם סטודנטים שאובחנו בעבר כלקויי למידה , רובם סובלים מהפרעות קשב וריכוז. סטודנטים אלה זוכים לתמיכה במהו"ת ( מרכז העצמה ותמיכה) במכללה ומלווים בחונכים המסייעים להם לרכוש הרגלי למידה מתאימים. הסטודנטים ה"רגילים" הם סטודנטים שאינם משתייכים לשתי הקבוצות הקודמות. הסטודנטים שובצו לקורס המקוון בהוראת המדעים באופן אקראי , תוך הקפדה שיכלול סטודנטים משלוש קבוצות.

הסטודנטים ה"מיוחדים" הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מעמיתיהם מניהול קבוצת הדיון. ממצאי המחקר מלמדים כי תרומת קבוצת הדיון בקורס המקוון ללמידת סטודנטים "מיוחדים" התבטאה בשימוש בחומרים של עמיתים, בהתמקדות בנושא האישי ובהתייעצות עם המרצה ועם עמיתים. לעומת זאת, הסטודנטים "הרגילים" והמצויינים" דיווחו שההשתתפות בקבוצות הדיון לא תרמה להם דבר, משום שלא נזקקו לדיון בקבוצה, ומשום שהצליחו להתמודד באופן אישי ועצמאי , ללא שיתוף עמיתים או מרצים.

נראה כי כאשר הקורס המקוון משמש בעיקר כפלטפורמה להעברת הידע וכדרך נוחה לתקשורת בין הלומדים למנחה, לא ממוצה הפוטנציאל הגלום בהוראה מקוונת , המאפשר ללומדים הצלחה רבה ושביעות רצון גבוהה יותר . במקרה כזה תיתכן עדיפות לסטודנטים "מצויינים" המסוגלים להתמודד עם תכנים לימודיים באופן עצמאי, ועל כן ממעטים להיעזר בקבוצות דיון ובתמיכת המנחה.

לעומת זאת, שימוש במגוון האפשרויות של הכלים המקוונים במהלך הקורסים , כפי שנעשה בקורס המתואר במחקר הנוכחי, תורם ככל הנראה לכלל הסטודנטים משלוש הקבוצות שנבדקו , ובעיקר לסטודנטים ה"מיוחדים" . בקורס נעשה שימוש בכלים אלה : שיעורים סינכרוניים, שימוש באמצעים קוליים וחזותיים ( שתמכו בעיקר בסטודנטים ה"מיוחדים" ) , ניהול פורום על ידי הסטודנטים עצמם ( שאפשר למידה שיתופית והערכת עמיתים, מעקב ממוחשב אחר הגשת מטלות ( מה שאפשר למידה חלוקה של המטלות ליחדות קטנות , וכן סייע לסטודנטים בניהול זמן) , תיעוד מקוון של התוצרים ושל התכתובת ( שאפשר הערכה מעצבת , רציפה ואינטנסיבית עד להשגת התוצר הראוי) , פורום תמיכה כללי רציף ( לצורך שאילת שאלות ולסיוע לסטודנטים בכל עניין ) והנחיה בפורום אישי ( לליווי ולסיוע) .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya