מתקוונים אישית : הכשרת סטודנטים להוראה מתואמת מקוונת – סדנאות לתלמידים לקויי למידה במתמטיקה

 מקור וקרדיט:  
דורית ברט , אורנה פליקס , יפה בר-זיו , מירי שינפלד , אילנה רונן . "מתקוונים אישית : הכשרת סטודנטים  להוראה מתואמת מקוונת – סדנאות לתלמידים לקויי למידה במתמטיקה," בתוך נמרוד אלוני ( עורך ) . החינוך וסביבו , שנתון מכללת סמינר הקיבוצים , ל' , תשס"ח , 2008 .
 
תקציר
 
מטרת המאמר להציג פרויקט ייחודי לשילוב הוראה אישית מותאמת במתמטיקה עם הוראה מקוונת סינכרונית. תשע סטודנטיות מצטיינות במסלול לחינוך מיוחד , תשעה תלמידים לקויי למידה מאוכלוסיות מוחלשות בחולון, שתי מדריכות וצוות מלווה עירוני ומכללתי , השתתפו בפרויקט כחלק מתכנית "יש דרך" ברית בין העיר חולון לבין מכללת סמינר הקיבוצים. מאמר זה מציג מסקנות , התלבטויות וחשיבה עתידית אשר הופקו מן העשייה החינוכית.
 
 
קורס ההכשרה במכללה
 
הסטודנטיות השתתפו בקורס הכשרה שנתי בו נפגשו כקבוצה עם מנחות הפרויקט , פעם בשבוע. במקביל למפגש הקבוצתי על מנחות הפרויקט נקבעו ייעוצים אישיים כליווי לתהליכי העבודה האישיים של כל סטודנטית. שם הקורס שונה ל: "סדנאות תלמידים במתמטיקה – הכשרה להוראה מותאמת מקוונת" . כך ניתן ביטוי לעובדה  שקורס ההכשרה לסטודנטים כולל עבודה עם תלמידים.
 
המפגש הקבוצתי חולק בין ההכשרה להוראה מקוונת (כמחצית השעה) להכשרה להוראה מותאמת ( כשעה) . תכני ההכשרה היו פועל יוצא של מטרות הסדנה וכללו בחלק ההוראה המותאמת כלים דיאגנוסטיים, תהליכי תיווך , הבנת חומרי למידה , בניית תוכניות התערבות, מערכי שיעור מתמטיים , זיהוי התאמות לסגנונות למידה שונים וכתיבת דוחות חינוכיים. בחלק המקוון הוצבה מטרה אחת שהתמקדה בהכשרה להוראה מקוונת סינכרונית בסביבת העבודה של פלטפורמת האינטרוויז ( מערכת למידה סינכרונית) . התכנים כללו הכשרה טכנולוגית והכשרה פדגוגית משולבות זו בזו.  מחד, הכרת סביבת העבודה של אינטרוויז , הכנת מערכי שיעור מקוונים סינכרוניים והכנת פעילויות למידה ממוחשבות. מאידך, הבניית עקרונות פדגוגיים ייחודיים להוראה מקוונת סינכרונית בכלל , ובמצבים של הוראה מותאמת בפרט. אינטגרציה זו של שני קורסים בשעה אחת, הייתה מאתגרת למדריכות וקשה לסטודנטיות .
 
עבודה יחידנית המתואמת עם תלמידים
 
הסטודנטיות בפרויקט התבקשו לעבוד באופן יחידני עם תלמיד בבית הספר בו הן משולבות לעבודה מעשית בתחום הידע הנלווה לתחום ההכשרה בחינוך המיוחד. כחלק  מתרומתן לקהילה ולבית הספר המכשיר , הן התבקשו לעבוד עם תלמידים לקויי למידה מאוכלוסיות מוחלשות .
 
הסטודנטיות נפגשו עם התלמידים פעם בשבוע לשיעור אחד . בדרך כלל, הן הצליחו לאתר מקום קבוע לעבודתם המשותפת, אך לא תמיד.
 
כל תלמיד עבר אבחון מתמטי הכולל בדיקת מיומנויות קוגניטיביות ואסטרטגיות למידה. כל אבחון סוכם  ועל פיו נבנתה תכנית הוראה אישית מותאמת . בהמשך הועברו שיעורים אישיים על פי התכנית , ונקבעו מטרות קוגניטיביות מלוות. התהליך היה משמעותי לילדים ולסטודנטים. הילדים זכו למבוגר המלווה רק אותם ומתאים להם דרכי עבודה. הסטודנטים החלו מיישמים באופן אינטגרטיבי עקרונות ותכנים אשר נלמדו בתחומים שונים.
 
כל התלמידים יצרו קשר אישי חם עם הסטודנטיות , דיווחו על תחושת התקדמות ועצבו תחושה של ראשית המסוגלות המתמטית אשר חסרה להם כל כך.
 
עבודה מקוונת עם תלמידים
 
העבודה המקוונת עם הילדים התקיימה באופן סינכרוני בקבוצות קטנות . כל שלוש סטודנטיות שבחרו לעבוד כצוות , היו אחראיות לשלושת הילדים שהן עובדות אתם בעבודה היחידנית המותאמת.
הסטודנטיות העבירו את השיעור ברוטציה – כל סטודנטית לימדה את קבוצת הילדים אחת לשלושה שבועות – כך שהילדים זכו לשיעור מקוון מדי שבוע. השיעור  המקוון באינטרנט התקיים בשעות אחר הצהריים , ביום ובשעה קבועים , כשהילדים בבתיהם. היו מקרים בהם ניתן השיעור לילדים מבתי ספר שונים.
 
ההוראה המקוונת מתבצעת בצורה סינכרונית . הלומדים והמרצים נמצאים במקומות שונים באותו זמן. ההרצאה והדיון נערכים באמצעות תוכנות כגון:  Interwise, Elluminate, Centra . אלו  מאפשרות להציג מצגות , סרטונים ומלל של המרצה ושל הסטודנט. המרצה יכול להעביר סקרים לסטודנטים ולהתכתב עם כולם או עם אחד מהם. הסטודנטים רשאים להתכתב האחד עם השני. המרצה יכול להיכנס למחשב התלמיד ולעיין בעבודתו , ואף להראות את עבודת התלמיד לכל הכיתה.
 
תיאור סביבת העבודה "אינטרוויז". אינטרוויז היא תוכנה שמאפשרת ליצור "כיתה וירטואלית". התוכנה מבוססת על תקשורת באינטרנט אשר מאפשרת יצירת  מפגש למידה  אינטראקטיבי בין מורה לבין קבוצת תלמידים. 
בתוכנה זו מודול לניהול מועדי המפגשים , לארגון הקבוצה הרשאית להשתתף בשיעור ולחלוקת התפקידים השונים של המשתתפים ( מורה, תלמיד, אורח) . התוכנה מאפשרת הכנת חומרי למידה לשיעורים והעלאתם לאתר מראש.  במהלך השיעורים התוכנה מנתבת תקשורת שמע ותקשורת חזותית . קרי , המורה והתלמידים יכולים לדבר ולהאזין משני צדי הקו, וכל משתתף יכול להאזין לשיחה ולבקש לקחת חלק בה.  בעזרת התוכנה המשתתפים רואים את חומרי הלמידה שמוצגים על ידי המורה , בדומה ללוח כיתתי, הם יכולים לצפות במצגת ובסרטונים , לקבל קובץ , לגלוש עם המורה באינטרנט ולענות לסקר. הם יכולים לקיים צ'ט כתוב עם המורה ובינם לבין עצמם. המורה יכול להיכנס למחשב התלמיד, לעיין בעבודתו, ואף להראות את עבודת התלמיד לכל הכיתה.
 
פדגוגיה של הוראה מקוונת סינכרונית
סביבת העבודה של אינטרוויז הכתיבה דרכי הוראה דומות להוראה בשיעורים פרונטליים : לוח מרכזי , מורה מכין חומרים קבועים , מורה מנהל רשות הדיבור וקובע אינטראקציות בין התלמידים. כיוון ששיטות הוראה ולמידה אלו היו מוכרות לסטודנטיות מן ההתנסות המעשית המוקדמת , היה בכך יתרון לתחילת ההתנסות בפרויקט. החיסרון בשיטה זו היה היעדר אפשרות ללמידה וחשיבה אישית עצמאית של הסטודנטיות , וחוסר אפשרות לעבוד ברמות משתנות מותאמות לתלמידים המשתתפים. צוות ההדרכה של מכללת סמינר הקיבוצים הניח שעם הזמן והניסיון יימצאו פתרונות רלבנטיים אשר מחד , ינצלו את עוצמת הטכנולוגיה , ומאידך , יעקפו את מגבלותיה. אכן , ככל שהצטבר הניסיון , ובעזרת נכונותן הבלתי נלאית של הסטודנטיות ללמוד , להכיר ולגלות , נמצאו פתרונות ועוצבו דרכים בהוראה משולבת זו. כך נוצר מבנה של שיעור מקוון סינכרוני , מבנה אשר ביטא את העקרונות המתגבשים.
 
מבנה שיעור מקוון סינכרוני
 
במטרה לעקוף את מגבלת הלוח הממוחשב האחיד והעבודה המשותפת המתחייבת , נמצא מעקף ראשון שהתבסס על קובץ WORD אישי אשר נשלח לכל תלמיד . הקובץ נראה אצל כל תלמיד במחשב האישי ושאר המשתתפים לא יכלו לראותו. המורה שוחח עם התלמידים העובדים על הקובץ, ענה על שאלות בעל-פה , עודד , רמז וכיוון . בשיעור הסינכרוני המורה לא ראה את הקובץ עליו עובד התלמיד, דבר שפתח צוהר להוראה יחידנית מותאמת ! התלמידים עבדו לבד, בדפים אישיים , אחראיים עצמאית לביצועים ולהחלטות ומבקרים עצמאית את התוצרים שלהם. עבודה זו תרמה גם לפיתוח תקשורת דבורה , לקידום יכולת שאילת שאלות ולחיזוק השימוש  היעיל בערוץ השמיעתי. מבחינת המורה המלמד , שלב זה דרש הסתגלות למצב בו הוא לא ראה את התנהגות התלמיד ותהליך עבודתו.
 
לאחר שנמצא פתרון לשיעור המשלב בין למידה יחידנית מותאמת לבין למידה קבוצתית במליאה , נקבעו סדר ההוראה ודרכי הפעלה . בתחילת כל שיעור סינכרוני התקיימה שיחת מבוא משותפת קצרה. אחרי שיחת המבוא עברו התלמידים לשלב היחידני. המורה שלחה לכל ילד דף עבודה ממוחשב , שעוצב באמצעות מעבד התמלילים WORD , אשר כלל תרגול בנושא מתמטי. בשלב זה כל ילד התמודד בעצמו עם הפתרון , הדף כלל הפנייה לבקרה עצמית והנחיה להיערכות לקראת דיון במליאה.
 
סיכום
הסטודנטיות והילדים נתרמו מההתנסות . הילדים זכו להעשרה בלמידה בתחום המתמטי, בתחום אסטרטגיות למידה ובתחום מיומנויות המחשב . הילדים נהנו מהזדמנות ללמוד בקבוצה עם ילדים מכיתות שונות וחלקם עם לומדים מבתי ספר אחרים בעיר. הסטודנטיות רכשו מיומנויות הוראה מותאמת בעזרת טכנולוגיה חדשנית . דבריהן משקפים את יתרונות השילוב הייחודי : "אני חושבת שהשילוב בין שיעורים פרטניים לשיעורים מקוונים הוא הנהדר . השיעורים המקוונים הם יותר קלילים , התלמידים מאד נהנים להשתתף בהם. לרובם זו חוויה שטרם חוו בעבר. זו דרך מצוינת להתגבר על הרבה בעיות של חוסר בטחון. התלמידים יודעים שאין להם ממי להרגיש מאוימים כיוון שכל התלמידים באותה רמה פחות או יותר בחשבון ויש איזו אחווה משותפת" .
 
פרויקט  ייחודי ומשמעותי זה של מכללת סמינר הקיבוצים , שהסתיים בתום שנת לימודים אקדמית אחת , הנו שלב ראשון מבין שלבי ההמשך הצפויים. בשנת הלימודים הקרובה יורחב הפרויקט בסדנה נוספת בתחום השפה , ומספר המשתתפים יגדל בהתאמה. שלב שני זה יישען על התובנות שהתגבשו בפדגוגיה מקוונת –מתואמת , יבחן את מידת יעילותן ויציע דרכים חדשות להעמקה ולהרחבה של ידע זה.
 
 
 
 
 
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    רציתי לדעת מהם מספרי העמודים בהם מתפרסם המאמר.

    פורסמה ב 05/06/2010 ע״י רעות צורן
    מה דעתך?
yyya