מתן ייעוץ לתלמידים לגבי הוראה ולמידה בכיתה: מדיניות, פרקטיקה ותגובה בבית ספר אחד

Morgan, Bethan. " Consulting pupils about classroom teaching and learning: policy, practice and response in one school", Research Papers in Education; Dec2011, Vol. 26 Issue 4, p445-467, 23p.

מאמר זה מדווח על מחקר לתואר דוקטור של "המועצה למחקר כלכלי וחברתי" 
(ESRC ) Economic and Social Research Council,)' שחקר כיצד מורים ייעצו לתלמידים לגבי הוראה ולמידה בכיתות.
העניין במתן ייעוץ לתלמידים גבר בעשור האחרון; המחקר הקיים מציע שלתלמידים יש פרספקטיבות בעלות ערך לגבי הוראה ולמידה שהמורים יכולים לשאוב מהן כדי ליידע על חשיבה ותכנון.
מחקר זה חקר את פרקטיקות הייעוץ והתגובות של ארבעה מורים בבית ספר בעלי היסטוריה של מתן ייעוץ לתלמידים. כיצד המורים ייעצו לתלמידים בתוך המורכבות והאילוצים של שגרת ההוראה "הנורמלית" שלהם ותחומי האחריות שלהם?
מחקרי מקרה איכותניים של שני מורים למדעים ושני מורים לאנגלית בוצעו במהלך שנה אקדמית אחת. הנתונים נאספו דרך ראיונות מובנים למחצה (עם המורים, עם התלמידים, ועם הנהלת בית הספר), ניתוח מסמכים ועריכת תצפיות בשיעורים.
המאמר מתמקד בממצאים נבחרים של המחקר הקשורים לאופן שבו מורים היו מסוגלים לייעץ ולהגיב לתלמידיהם בדרגות משתנות בתלות בגורמים הקשריים.
המאמר מסכם בהציעו סוגיות שעל הנהלת בית הספר וקובעי המדיניות לבחון, אם הם מעוניינים להפיק תועלת ניכרת ממורים המייעצים לתלמידיהם בכיתה לגבי הוראה ולמידה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya