מתמחים בסיפור , קובץ סיפורים של מתמחים בהוראה

מקור וקרדיט :
מתמחים בסיפור , קובץ סיפורים של מתמחים בהוראה , קובץ שישי , תש"ע – 2010 .  ( עורכות: ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר ושרה זילברשטרום ) .  משרד החינוך, גף התמחות בהוראה , 2010.
 
סדרת הקבצים היוצאת לאור זו השנה השישית היא אחד המפעלים החשובים במערכת הכשרת המורים לחשיפת לבטי המורים המתחילים ודרכי התמודדותם בבתי הספר. צוות העורכות , ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר ושרה זילברשטרום אספו בשנים האחרונות מאות סיפורים אוטנטיים , המאפשרים להציץ אל מאחורי דלת הכיתה ולשמוע את קולותיהם של המתמחים, כפי שהם חווים את המציאות.  הסיפורים בחוברת זו נכתבו בידי מתמחים בהוראה, בוגרי המכללות האקדמאיות לחינוך ובוגרי המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות מכל המגזרים: מהחינוך הממלכתי , מהחינוך הממלכתי-דתי ומהחינוך הערבי.
הנרטיבים בספר חושפים את מכלול הנושאים שהמורה החדש מתמודד עמם, בהם התייחסות לזהותו המקצועית המתגבשת , לתפיסותיו, לאמונותיו, למאווייו, לפועלו ולדרכי ההתמודדות שלו.
לצד המורכבות והקשיים עולים בסיפורי המורים החדשים גם פתרונות , דרכי התמודדות יצירתיות , נרטיבים המבטאים תחושות של מסוגלות מקצועית ושל הסתגלות מערכתית.
סיפורי ההתמחות משקפים את מהלך ההתפתחות המקצועית בהוראה, אך גם מאפשרים לעצב אותו. יחסי הגומלין שבין חובת ההתמחות לבין ההשתמעויות העולות מן הסיפורים מקנים הזדמנות לכל העוסקים במלאכה להשתית את מודל ההתמחות בהוראה על הקשבה ועל התבוננות פנימית.
הנרטיבים של המורים המתמחים משמיעים לנו , באופן בלתי אמצעי , את קולם של עובדי ההוראה המתחילים. סיפורים אלו משקפים תמונת מצב על אודות איכות ההיקלטות במערכת.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya