מתכונות כתיבה ככלי לפיתוח חשיבה רפלקטיבית

עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

מטרת העבודה הייתה לבחון את תרומתן של מתכונות כתיבה לתהליכי חשיבה של פרחי הוראה ביחס להתנסותם המעשית. במושג "מתכונות כתיבה" הכוונה לצורות כתיבה נרטיביות.
בעבודה זו נעשה שימוש בשתי מתכונות כתיבה עיקריות: מתכונת של סיפורים ומתכונת של מכתבים. מטרת המחקר עולה בקנה אחד עם הגישה הנרטיבית ועם הכיוון של "מן הניסיון המעשי אל התיאוריה" המיוצג בה.
שאלת המחקר המרכזית הייתה: כיצד באה לידי ביטוי תרומתן שלמתכונות כתיבה שונות לתהליכי חשיבה של פרחי הוראה ביחס להתנסותם המעשית?

אוכלוסיית המחקר כללה 9 סטודנטיות להוראה שתיארו התנסויות מעשיות באמצעות כתיבת נרטיבים ושיחה אודותיהם.

ממצאי העבודה מלמדים על תרומתן של מתכונות כתיבה בשלושה תחומים: חינוכי, חברתי ולימודי, ובשתי רמות- רמת הקבוצה ורמת הפרט.
בתחום החינוכי ברמת הקבוצה העלתה הכתיבה לסדר היום קשת רחבה של סוגיות ודילמות חינוכיות וחברתיות, וברמת הפרט – נחשף פן אישי וייחודי של כל סטודנטית כמתנסה.
בתחום החברתי, ברמת הקבוצה, יצרו הכתיבה והשיחה מסגרת תומכת ומסייעת שתאפשר לבטא גם התנסויות מאכזבות וקשיים וחששות, וברמת המדריכה נוצר מרחב שבו התקיים שיח בין שונים.
בתחום הלימודי נחשף הפוטנציאל הגלום בנרטיבים לשמש תשתית לתכנון לימודים נרטיבי דינאמי, שנקודת המוצא שלו הן התנסויות וניסיון מעשי.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya