מתיאוריה למציאות: מספר סוגיות ביישום למידה מאותגרת בעיות (PLB)

מאת: Woei Hung

Hung, Woei. "Theory to reality: a few issues in implementing problem-based learning", Educational Technology Research and Development v. 59 no. 4 (August 2011) p. 529-552.


מאמר זה מנסה לספק תמונה ברורה יותר לגבי למידה מאותגרת בעיות (PLB). המחבר בוחן את פרקטיקות היישום הנוכחיות של למידה מאותגרת בעיות (PLB) ומזהה את המשתנים המבלבלים שעשויים לשחק תפקיד לגבי תוצאות מחקר סותרות או בלתי עקביות בלמידה מאותגרת בעיות (PLB).
לדוגמא, מודלים שונים של למידה מאותגרת בעיות (PLB) פותחו ויושמו כדי לאפשר את צרכי הלמידה המסוימים של המוסד או של אוכלוסיית הלומדים. מודלים אלה של למידה מאותגרת בעיות (PLB) הם למעשה שונים למדי במונחים של טבעו של פתרון הבעיה ורמות הלמידה המוכוונת אישית, שבאופן תיאורטי אמורות להסתיים בסוגים שונים של תוצאות למידה.

ללא הבחנה בין המודלים שבהם השתמש, תוצאותיו של מחקר השוואתי לגבי למידה מאותגרת בעיות (PLB) יכולות להיות מבלבלות. בנוסף, גורמים אנושיים הם סט אחר של משתנים מבלבלים שיכולים להשפיע על תהליכי הלמידה של התלמידים וכתוצאה מכך להשפיע על היישומים של למידה מאותגרת בעיות (PLB) ועל תוצאות המחקר.
יש צורך בשינויים יסודיים, כדי לתקן בעיות אלה ולהגיע לפוטנציאל המלא של למידה מאותגרת בעיות (PLB) כמו גם כדי להשיג תמונה מדויקת יותר של למידה מאותגרת בעיות (PLB) כשיטת למידה והשפעותיה על הלמידה של התלמידים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya