מתודולוגיה חדשה לגישור בין הפער בין הכנסת חידושים פדגוגיים בבתי הספר ובין הדרישות המעשיות בהוראה בבתי הספר

מאת: Fred Janssen

Fred Janssen, Hanna Westbroek, Walter Doyle & Jan van Driel, " How To Make Innovations Practical , " Teachers College Record Volume 115 Number 7, 2013

רוב מאמצי הרפורמות בארה"ב וגם בישראל מתנפצים על קרקע המציאות הפדגוגית של המורים בבתי הספר. במחקר חדש של אוניברסיטת אריזונה בארה"ב גובשה מתודולוגיה חדשה שנוער לגשר על פני הפער בין הכנסת חידושים פדגוגיים בבתי הספר ובין הדרישות המעשיות בהוראה בבתי הספר .

.במוקד של המתודולוגיה המוצעת חשיפה של המורים בבתי הספר למהלכים שיידרשו מהם בהטמעת השינוי תוך ניסיון להתאמה עצמית של המורים והסקה לוגית משלהם בהתאם לחשיבה שלהם. המורים עצמם נדרשים לדרג את המטרות באופרטיביות של השינוי שהם מבקשים להשיג בתהליך הסקה מסוג . heuristic goal system -HGS 
קבוצת הניסוי כללה מורים לביולוגיה בבתי ספר וגם פרחי הוראה .

מקור המידע :

Fred Janssen, Hanna Westbroek, Walter Doyle & Jan van Driel,  " How To Make Innovations Practical , " Teachers College Record Volume 115 Number 7, 2013,

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?