משמעות בחינוך

אורית פרנפס.  "משמעות בחינוך", בטאון מכון מופ"ת , נובמבר 2012 , גיליון מס' 49, עמודים 20-24

ד"ר אורית פרנפס | אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר משה ויינשטוק | מכללת יעקב

החזון שלנו הוא בשאיפה ליצור שינוי של ממש בחיי היום-יום של הלומד בבית הספר ואולי גם מחוצה לו – שכל ילד וכל אדם ישאפו ליצור משמעות ברגעים רבים בחייהם, כלומר יחוו חוויות למידה בעלות משמעות ככל שניתן.

מאמר זה הוא פרי עבודתה של קבוצת משנה בצוות החשיבה “רוח האדם בחינוך", שבחרה לעסוק בשאלה של משמעות בחינוך, ובמהלך עבודתה התמקדה בנושא של חוויות למידה משמעותיות.

חברי הקבוצה : ד"ר אורית פרנפס  (מובילה את הצוות ועבודתו ),  ד"ר משה ויינשטוק, עמיר פריימן, תחיה הרמן וד"ר יעל אברהמי.

במאמר זה נאפשר הצצה לסוגיות שבהן עסק הצוות לצורך הגדרת “מהי משמעות בחינוך", ולאחר מכן נתמקד בנושא “חוויות למידה משמעותיות.".....

למאמר המלא בבטאון מכון מופ"ת , נובמבר 2012 , עמודים 20-24
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya