משימה מקוונת: שילוב של סימולציה במדעים ובלוגים

פעילות מתוקשבת שזכתה במקום שלישיבתחרות  learning awards 2006 באירופה. הפעילות פותחה ע"י צוות המורות לביולוגיה בתיכון "בגין" בראש העין. הייחוד של הפעילות המתוקשבת הוא הניסיון המושכל לשלב בין סימולציה ובין כתיבה של התלמידים בבלוגים חינוכיים שיצרו. במשימה המתוקשבת מבצעים התלמידים (הלומדים ביולוגיה בתיכון) חקר של תופעות שונות ברפואה עפ"י תפקידים שקיבלו עצמם כחולה או רופא או רופא מומחה. צוותי התלמידים נדרשים לתעד את עבודת החקר שלהם בבלוגים שפתחו.
בכתבות בבלוגים נדרשים התלמידים להתייחס ל: מאפייני המחלה, רקע היסטורי של המחלה, קבוצות סיכון, פתרונות ודרכי טיפול, מודעות למחלה ולמניעתה, תרופות וחידושים במדע - ההתייחסות לנושאים אלו תעשה בהתאם לתפקיד התלמיד בקבוצה (רופא או חולה או רופא מומחה) .
הבלוג מהווה פרויקט מסכם לנושא גוף האדם .הבלוג נכתב ע"י תלמידים מכתה י' בבי"ס תיכון ע"ש בגיין-ראש העין.המקרה הרפואי המוצג בבלוג הוא מקרה "דימיוני" המבוסס על נתונים מדעיים.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya