משימה מידענית אינטגרטיבית: תזונה נכונה לספורטאים ולשאר התלמידים

פעילות זו פותחה במסגרת קורס מובילי מידענות באוניברסיטת חיפה תשס"ו. מתוך צורך לשלב מידענות בלימודי המדעים, בהוראה – למידה - הערכה בבית הספר היסודי. המטרה להמשיג ידע תוכן, להקנות מיומנויות של טיפול במידע, מיומנויות תקשוב לתלמידי כיתות ה' –ו'.
 
ההתחלה מוצגת כסיפור מסגרת, כפתיח כולל ומציגה את היעד הסופי.
המשימה מורכבת ממספר שלבים שמטרתם הבניית ידע בנושא התזונה הנכונה תוך ביצוע תהליך מידעני וחקרני. 
התוצרים המצופים:
1.                בניית חומר הסברה בנושא התזונה הנכונה והפצתו לתלמידים אחרים ולקהילה.
2.                בניית תפריט מגוון ומאוזן.
התלמידים יפיקו מידע בדרכים שונות ויפתחו תובנות חדשות, בעזרת מטלות ביצוע.
כל מטלות הביצוע מתועדות דיגיטאלית וחלקן מוצגות בפורום המלווה את הסביבה.
 
תפקיד המורה
המורה משמש/ת כמנחה, תומך/כת ומלווה את התלמידים, אך מנהל/ת מעקב אינטנסיבי בפורום הלמידה ברשת ובכיתה על מנת לעודד ולדרבן ללמידה עצמית גם בבית, תוך כדי עידוד לעבודת צוות ועמידה בלוח הזמנים.
 
זמן משוער לביצוע הפרויקט
כחודשיים, שעה עד שעתיים שבועיות במעבדת המחשבים ובבית.
 
משאבים
·                  מעבדת מחשבים עם מס' עמדות מתאים למספר קבוצת התלמידים + אינטרנט
·                  פורום שיעמוד לרשות הכתה.
מטרות הפעילות
בתחום התוכן: בהתאם לסטנדרטים במדעים
 התלמיד יבין את חשיבות המזון לגוף (לבנייה, לגדילה ולהתפתחות).
·                   התלמיד יציין מרכיבי מזון עיקריים (פחמימות, שומנים, חלבונים, מינרלים וויטמינים), ויציעו דוגמאות של מזונות שעשירים במרכיבים אלה.
·                   התלמיד יזהה תפריט מגוון ומאוזן ויסביר את חשיבותו.
·                   התלמיד יסביר את חשיבות האכילה של מזונות על פי תפריט מגוון ומאוזן.
·                   התלמיד יסביר את החשיבות שיש לאימוץ התנהגויות מקדמות בריאות לתפקוד הגוף ולשיפור איכות החיים (כגון: תזונה נכונה, פעילות גופנית).
 
 
·                   התלמיד ינסח שאלות מורכבות.
·                   התלמיד ימזג טקסטים ממקורות מידע שונים.
·                   התלמיד יפיק מידע מן הטקסט בהסתמך על המרכיבים הבאים: הכתוב, איורים, צילומים וצלמיות, מפות וגרפים.
·                    התלמיד יציג רעיונות בהרצאה תוך התאמת תוכן הדברים וצורתםלנושא.
 
בתחום המידענות: בהתאם לסטנדרטים במידענות התלמידים ירכשו מיומנויות לאיתור מידע, לארגונו, הערכתו והצגתו בצורה מושכלת.
 
1. איתור ואחזור מידע באופן מושכל ויעיל (סטנדרט 2):
·         התלמיד יפעיל אסטרטגיות יעילות לחיפוש מידע.
·         התלמיד יבחן ויעריך את החומרים שמצא על-פי מידת הרלוונטיות שלהם למטרותיו ועל-פי התאמתם לכישוריו.
·         התלמיד יאסוף וימיין את המידע המתאים לו ויארגן אותו בדרך שתאפשר לו שימוש יעיל במידע זה בהמשך
·                   (העתקת טקסט, הורדת תמונה, שמירת כתובת, ריכוז תקצירים, רישום ביבליוגראפי של מקור).
2. איתור מידע והערכתו באופן ביקורתי (סטנדרט 3):
·        התלמיד יבדוק מהם המקורות שניתן לסמוך עליהם כעל מקור מידע מהימן (על-פי סוג המקור וזהות הכותב).
·         התלמיד יזהה עמדות ונקודות מבט בולטות במקור המידע שמצא.
·         התלמיד ישווה ויצליב מידע ממקורות שונים.
3.                עיבוד המידע במיומנות, ויצירת ידע חדש בהתאם ליעד ולצורך (סטנדרט 5):
·         התלמיד ייצור הכללות ויסיק מסקנות לגבי מה שקרא וכתב בנושא.
·         התלמיד יפרש, יעריך ויגבש עמדה אישית בנושא אותו חקר.
·         התלמיד יארגן, יערוך ויסכם את הבנותיו בעקבות מה שלמד.
4.                הצגת המידע בדרך בהירה ומשכנעת (סטנדרט 6):
·         התלמיד יכיר דרכים להצגת המידע ולהפצתו – כגון: מצגת, כרזה, פלייר, משחק ועוד.
 
 
·         התלמיד ייעצב דף word.
·         התלמיד יבנה טבלה.
·         התלמיד יעתיק כתובות מקושרות מהאינטרנט.
·         התלמיד יבנה מצגת.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya