משוואות ופתרונותיהן: התפיסה של פרחי הוראה

מקור: על"ה 29, סתיו תשס"ג, 2002, עמודים 30-39

המאמר מתאר מחקר של התפיסה המתמטית של פרחי הוראה ביחס לתהליכים של פתרון משוואות, וביחס למהותם של הסברים מתמטיים וחשיבותם בהוראה.מן המחקר עולה, כי בנושא של פתרון משוואות אין לפרחי ההוראה תמונה שלמה ועקבית התואמת את תוכנית הלימודים, וכי תפיסתם מושפעת מן התפיסה שרכשו במפגש הראשון עם הנושא. ההסברים המתמטיים, שסיפקו הנחקרים, היו בחלק גדול מהמקרים ציטוט של הכללים, כלומר הסברים אינסטרומנטליים ולא רלציוניים.

מה דעתך?

    יש לעבוד יותר על הבנה והגיון ולא רק להעניק לתלמיד את ידיעת האלגוריתם או הכלל. אמנם ההבנה האינסטרומנטלית היא די חשובה, אך זה לא יושב על עוגן של הגיון והבנה.
    לא די בהבנת הנוסחה או השלבים, אלא ממש תירגול והבנת המשמעות. חובה להצליח להסביר מדוע פרוצדורה מסוימת נכונה, מתאימה והגיונית לצורך חתירה לפיתרון.

    פורסמה ב 14/01/2020 ע״י אביחי דנינו
    מה דעתך?