מרכיבי משימה מידענית

 
תהליך הלמידה המידעני הוא תהליך מורכב וארוך טווח ומעורבים בו מגוון של כישורים, כפי שמפליאה לתאר דליה הלוי במאמרה "כישורי למידה מידעניים – אתגר בהערכה(גולשים בקשר 18, מידעון המחלקה לסביבות למידה חדשניות באגף לחינוך יסודי).
על אף האתגר, ומתוך מודעות למורכבות הנושא, אנסה להציג רשימה של מרכיבים חיוניים לפיתוח משימה מידענית ולאופן הצגתה לתלמידים.
משימה מידענית היא משימה המשלבת בין שימוש במידע ואוריינות מידע מחד, לבין תוכן לימודי, או חברתי מאידך. במשימה מידענית נקנה לתלמידים ידע בתחום לימודי, תוך הדגשת תהליכי הלמידה המידעניים הנגזרים ממסמך הסטנדרטים במידענות – הגדרת הצורך במידע, איתור והערכת מידע, איסוף תיעוד ועיבוד המידע והצגת המידע.
בניסוח משימה המידענית עלינו לזמן לתלמידים למידה, שבמהלכה הם ירכשו כישורים ויכירו כלים, אשר בעזרתם יוכלו להסתייע לאחר מכן בכל משימה לימודית. 
א.הבניית הידע – ניסוח משימה ראשית ותוצר ראשי, אשר כדי ליצור אותו יש לפעול בשלבים וליצור תוצרי ביניים. בכל שלב מבצעים התלמידים מטלה, אשר ביצועה התקין, מוביל אל השלב הבא ואל המטלה הבאה. לאחר ביצוע כל המטלות, מסוגלים התלמידים ליצור ולהציג את התוצר המתבקש במשימה הראשית. בהקשר זה ראו לדוגמה את המשימה "פרס ישראל לדבורה עומר", במהלכה עוברים התלמידים תהליך מידעני לצורך בחירת ספר לקריאה, לימוד מושגים היסטוריים הנזכרים בספר ובחירת אופן הצגת הידע החדש.
ב.עיצוב התוכן לצורך למידה עצמית ועצמאית- בעיצוב התוכן עלינו להקפיד על ניסוח קצר ומובן של המטלות, הנחיות מפורטות ועקביות, סרגלי ניווט קלים לתפעול, קישורים המובילים באופן ברור משלב אחד של המשימה לשלב הבא, קישורים לקבצים במידת הצורך וקישורים למידע נוסף שיעניקו לתלמידים "קביים" בעבודתם. בהקשר זה חשוב לציין את חשיבות פתיחת פורומים ייעודיים בהם יציגו התלמידים את תוצרי הביניים במהלך ביצוע המשימה. במשימה " טיול בישוב שלי" נמצא דוגמה מוצלחת לעיצוב התוכן. בתחתית הדף יש סרגל ניווט קבוע, המלווה את המשימה כולה, בעוד סרגל ניווט נוסף נפתח בהתאם למשימה בצידו הימני של הדף ובנוסף קיימת מפת אתר. ההוראות קצרות וברורות ומלוות בחלונות עם הסברים נוספים.
ג.  הערכה ורפלקציה: מאפיין נוסף של הלמידה העצמית הוא הצגת מחוון, שמטרתו לאפשר לתלמידים לדעת מראש ובמהלך ביצוע המשימה, מה בדיוק מצופה מהם ועל פי אילו קריטריונים הם מוערכים. רצוי שהמחוון יהיה מפורט ביותר ומותאם למשימה. לדוגמה המחוון למשימת ההערכה ההערכה "אסף רוצה לאמץ חית מחמד"גם בהקשר זה עולה חשיבות הפורום. מומלץ לכוון את התלמידים להשתמש בפורום לצורך דיון ורפלקציה, הצגת שאלות הבהרה, ניסוח תגובות על תוצרי העמיתים. הפורום הוא גם הכלי באמצעותו יכול המורה המלווה להיות "עם היד על הדופק", להראות נוכחות ושותפות בביצוע הפעולה, לתקן שגיאות כבר בשלבי הביניים ולתת לתלמידים משוב והערכה על ביצועיהם.  
ד.ניסוח הנחיות למורה: הסבר על מבנה הפעילות ומטרותיה בתחום הדעת ובמידענות ותקשוב, קהל היעד, ההישגים הנדרשים וההישגים אליהם יגיעו התלמידים בעזרת המשימה, מיומנויות תקשוב ומידענות שנרכשו קודם לכן והנרכשות תוך ביצוע המשימה, הערכת הזמן הדרוש לביצוע כולל והתייחסות לכל משימה בנפרד. חשוב ביותר להקפיד על הלימה בין ניסוח מטרות המשימה וההנחיות למורה, לבין המשימה ומשימות הביניים בפועל. דוגמה להנחיות מתוך הפעילות" חיים בין בעלי חיים"
ה.  הפתיח למשימה: במשימה מידענית נשתדל לזמן לתלמידים עיסוק ב "בעיית אמת"  - נציג בפניהם צורך, או אירוע, הנוגע לחייהם או עשוי לגעת בהם באחד הימים. נבחר בנושא, אשר כרוכים בו היבטים ודעות שונות ונבין כי כל דרך של התמודדות עם הבעיה, תוך איסוף מידע רלוונטי וניסוח טיעונים/מסקנות המבוססים על המידע שנאסף, הנה לגיטימית. לדוגמה במבוא למשימה "תזונה נכונה לספורטאים" מתבקשים התלמידים לסייע למאמן נבחרת הספורט של ביה"ס להכין חומרי הדרכה לתלמידים/ספורטאים בנושא תזונה נכונה. דוגמה נוספת: המשימה "איידס – כן, לא, שחור לבן" – בה מתבקשים התלמידים להציג טיעונים בהקשר לדילמה של שהיית תלמידים נשאי איידס בין כתלי בית-הספר.
ו.  יצירת מהלך מובנה של "הגדרת הצורך במידע": מיפוי מושגי הלומד, הגדרת נושאים וניסוח שאלות – כהקדמה לתהליך איתור המידע ויצירת בסיס לתהליך המידעני כולו - דוגמה לרעיון זה נמצא במשימה "בואו נתקרב לקשת" - תלמידי כתה ו` בביה"ס רעות יוצרים מצגות לימודיות ומנחים בעזרתן את תלמידי ביה"ס קשתות. התלמידים מציעים בעצמם את נושאי הלימוד שברצונם לפתח. כדי שיגיעו לניסוח ממוקד של הנושא ומטרותיו, הם מתבקשים ליצור מפת מושגים, המבוססת על ידע אישי ומקורות מידע. בעזרת אישכול של המושגים, הם מגיעים לניסוח נושאים, תתי נושאים ושאלות לימודיות.
ז.  איתור מידע על פי רמת התלמידים: איתור המידע המסגרת המשימה לא יהיה סכמאטי ואחיד. הוראה בנאלית כגון "חפשו ברשת" או "חפשו בגוגל" אינה מתאימה למשימה מידענית. כדי שאיתור המידע והערכת המידע יבוצעו בצורה מושכלת, מומלץ לזמן לתלמידים מגוון כלי חיפוש ולהשתמש בדרכים שונות לאיתור מידע, תוך בחינת מאפייני הכלים השונים, עריכת השוואה והסקת מסקנות.
  דוגמאות: במשימה" פרס ישראל לדבורה עומר" התלמידים מאתרים מידע על ספרי דבורה עומר בעזרת אתר של חנות מקוונת (סטימצקי) ובעזרת מאגר מידע (אתר כנפיים) ועורכים השוואה בין אפשרויות החיפוש של שני האתרים.
  במשימה "השואה בבולים" רושמים את אותה מילת חיפוש במדריך אתרים (הספרייה הוירטואלית של מט"ח) ובמנוע חיפוש (Google) ומשווים בין תוצאות החיפוש.
  במשימה איידס- כן, לא, שחור, לבן – מתבקשים התלמידים לאתר מידע מסוגים שונים ולתעד את תהליך החיפוש ותוצאותיו.
ח. זימון התמודדות עם הערכת מידע: זהו היבט חשוב ביותר של התהליך המידעני, שנראה כי אינו זוכה להתייחסות הראויה במשימות. מומלץ לגרום לתלמידים להתמודד עם הנושא ואפילו תוך כדי הצגת מידע שנוי במחלוקת, או בלתי אמין, תוך קיום דיון בממצאים. דוגמה מסוימת לרעיון זה ניתן למצוא במשימת ההערכה אסף רוצה לאמץ חיית מחמד, בשאלה 7.
ט. תיעוד מקורות המידע והצגתם: לתיעוד המקורות - תוך כדי איסוף המידע ולהצגתם במסגרת התוצר הסופי - חשיבות רבה הן מן ההיבט השימושי והן מן ההיבט האתי. בשלב איסוף המידע מומלץ להרגיל את התלמידים לתעד באמצעות טבלה את הממצאים, כחלק מארגון המידע, כדי שיוכלו לעשות בו שימוש במהלך יצירת התוצר הסופי. לדוגמה משימה 2 בפעילות "תזונה נכונה לספורטאים".

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום סיגל, נהניתי לקרא. אנא צרי עימי קשר , מחר בבוקר יהיה נוח, אפילו 8:00…על מנת לתאם ימי עיון במיידענות לקראת מסע ח לגליל.יום טוברבקה

    פורסמה ב 21/03/2007 ע״י רבקה גינצבורג
    מה דעתך?
yyya