מרכז TEC בימי קורונה

שינפלד, מ' (2020). מרכז TEC בימי קורונה. תל אביב: מכון מופ"ת

משבר הקורונה מחייב להגדיל את היקף למידה מקוונת במגוון טכנולוגיות. בהקשר זה ראוי לציין את TEC, המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות (Technology, Education and Cultural diversity). מרכז זה, הפועל במסגרת מכון מופ"ת, מחבר תלמידים ומורים, סטודנטים ומרצים מהתרבויות ומהמגזרים השונים באמצעות למידה מקוונת ושיתופית בקבוצות קטנות ומעורבות, באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים וייעודיים בסביבת האינטרנט.

תלמידי בתי הספר השותפים בתוכנית TEC4Schools עובדים מביתם ברשת החברתית-חינוכית ניר (Near), שפותחה במיוחד כדי לממש וליישם את מודל TEC בבתי הספר, ומבצעים משימות שיתופיות עם חברי קבוצתם מהמגזרים השונים גם ללא עזרת המורים, וללא קשר להחלטות ארגוני המורים האם לבצע הוראה מקוונת או לא. ב-TEC ההוראה כבר משולבת, והילדים עובדים, לומדים ומטפחים קשרים חברתיים עם האחר והשונה באופן עצמאי, לפי ההוראות במערכת.

בתוכניות האקדמיות של TEC קורסים שנתיים ושיתופיים למכללות לחינוך בכל תחומי התוכן הנלמדים במכללות, כדי להכשיר את מורי העתיד למשימה. בכל קורס כזה לומדים יחד סטודנטים ממכללות רבות בקבוצות קטנות ומעורבות של כשישה סטודנטים בכל קבוצה, אחד מכל מכללה. הלמידה נעשית באופן מקוון: א-סינכרוני באמצעות אתר הקורס ושיעורים סינכרוניים, לרוב כל כשלושה שבועות, בשעות הערב.

ד"ר מירי שינפלד היא ראש מרכז TEC

לקריאה נוספת

 שוויוני או הגיוני: תפקיד הגמישות בחינוך מקוון

הנעת לומדים מרחוק באמצעות תכנון יעיל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya