מרכז המשאבים לאנגלית כאמצעי לעידוד לימוד השפה בביה"ס התיכון

גולדמן , טובה.  " מרכז המשאבים לאנגלית כאמצעי לעידוד לימוד השפה", עבודת MA , אוניברסיטת בר-אילן , המחלקה ללימודי מידע , 2008 .
 
מרכזי המשאבים לאנגלית הוקמו בבתי הספר עקב השינויים שחלו בתפיסה ה חינוכית . משאבי למידה מגוונים מעודדים ומאפשרים לימוד מתוך עניין , ביטחון , מוטיבציה ויצירתיות. בשנים האחרונות הולכים ומוקמים בבתי ספר שונים מרכזי למידה וחדרי מקצוע אשר אחד מהם הוא מרכז המשאבים לאנגלית ( להלן,  חדר אנגלית) הכולל משאבים מגוונים כגון : ספרי קריאה , כתב עת , משחקים , קלטות אודיו ווידאו, מחשבים, תוכנות ואינטרנט. הגיוון של המשאבים השונים מאפשר לתלמידים למצוא פעילויות לפי רמתם ותחומי התעניינותם ולכן עולה ביטחונם העצמי.  הרגשת הביטחון והעניין עוזרים לתלמידים להתמקד בחומר הנלמד בצורה עניינית המונעת תחרותיות וכך נוצר הרקע המתאים לשיתוף פעולה בין התלמידים ובין התלמידים והמורה.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה  לבדוק את תרומתו , חשיבותו ויעילותו של חדר האנגלית במסגרת הכללית של הוראת ה שפה בכיתות הטרוגניות בתחומים של : עניין בחומר, הנלמד, מוטיבציה , אווירת ביטחון, שיתוף פעולה בין התלמידים, בין התלמידים והמורה , פיתוח יוזמה, הכנת פרויקטים יצירתיים והתקדמות ברכישת מיומנויות השפה.
כדי לבדוק את השערות המחקר נעשה מחקר איכותני וכמותי כאחד. נערכו תצפיות בארבעה חדרי אנגלית בארבעה בתי ספר תיכוניים במרכז הארץ אשר בכל אחד מהם מכיל חדר האנגלית משאבים שונים.
ממצאי המחקר מוכיחים את השערות המחקר. הוכח כי הפעילויות בחדר האנגלית הן מגוונות אם כי לא בכל בית ספר באותה מידה. כמו כן , יש עדיין מקום להרחיבן ע"י גיוון רב יותר במשאבים וע"י ניצול  המשאבים להכנת משימות יצירתיות. העניין אכן עולה עקב הלימוד בחדר האנגלית וכן גם המוטיבציה . כל אחד מוצא פעילויות לרמתו. עקב כך עולה הביטחון והתלמידים מגלים יוזמה ומוכנים להשקיע מזמנם וממרצם להכנת פרויקטים. אחוז ניכר של התלמידים מרגישים כי התקדמו והם מתעניינים יותר בלימוד האנגלית. הצפייה בשיעורים במרכזי המשאבים לאנגלית וכן הראיונות עם המורים הבהירו כי הרגשת הנינוחות והביטחון עולים גם עקב העובדה כי הדגש ( בניגוד לשיעור הפרונטאלי) לא מושם על ההישגיות , אלא על תהליך ביצוע הפעילויות , החוויה ושיתוף הפעולה. כמו כן , אומתו ההשערות כי יש יותר שיתוף פעולה בין התלמידים ובין התלמידים והמורה בחדר האנגלית.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    עבודה רצינית ומקיפה אקטואלית ביותר בתקופת הקורונה להתמחות המורים האקמאיים

    פורסמה ב 24/09/2020 ע״י אהרן גולדמן
    מה דעתך?
yyya