מרישום לכתיבה: מה קורה כאשר משנים את סדר העדיפויות בהוראה בששת החודשים הראשונים של בית הספר?

Mackenzie, Noella. From drawing to writing: What happens when you shift teaching priorities in the first six months of school?, Australian Journal of Language & Literacy; Oct2011, Vol. 34 Issue 3, p322-340.


במאמר מתואר מהלך מעניין של פרויקט מחקר מתמשך באוסטרליה המתמקד בכתיבה בשנה הראשונה של ההוראה הפורמלית. בשנת 2009,

המחברת הציבה אתגר בפני עשרה מורים העובדים עם ילדים בשנתם הראשונה בבית הספר והוא להפוך את הרישום למרכזי יותר בתכנית הכתיבה שלהם, בייחוד במהלך המחצית הראשונה של השנה.

המחברת רצתה לבחון את הקשר בין הקניית הרישום לבין הלמידה של הילדים לקראת כתיבה. מדובר בששת החודשים הראשונים של ההוראה הפורמלית כאשר משלבים בין אוריינות ויזואלית לאוריינות לשונית.

שינוי זה דרש תזוזה בסדר העדיפויות של המורים.

התוצאה של המחקר היא חד משמעית: כאשר המורים מעודדים למידת כתיבה בהתהוות יש לראות את ההתנסות ברישום ואת הכתיבה כמערכת מאוחדת ליצירת משמעות, הילדים יוצרים טקסטים שהם יותר מורכבים מאשר אלה שהם יכולים ליצור בעזרת מילים לבד.

הממצאים, גם אם אינם חדשים, הם משמעותיים משתי סיבות.

ראשית, בתקופה שבה אוריינות ויזואלית מרכזית בסוגי אוריינות חדשים אין זה הגיוני להתעלם ממחקר שמזהה את הקשר החשוב בין רישום לבין כתיבה בהתהוות.

שנית, הממצאים מזכירים לנו מהו כוחה של בנייה מהידוע אל החדש; כלומר, עשייה דרך דיבור ורישום הם הידוע, וכתיבה כתסריט היא החדש.
הגישה שנידונה  במאמר גם מובילה את הילדים לפתח עמדה חיובית כלפי עצמם ככותבים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya