מרחב למידה פעיל

מרחיים, ציפי (2012). מרחב למידה פעיל. בתוך ישעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים), חינוך - מהות ורוח, (עמ' 168-166). תל אביב: מכון מופ"ת.

המאמר מציג בקווים כלליים את המודל החינוכי של בית הספר הניסויי אביחיל, הפועל ברוח המורשת החינוכית של יאנוש קורצ'אק. בבסיס המודל החינוכי עומד הצורך בהפיכת בית הספר למרחב הכולל פעילויות לימודיות ההולמות את צורכי התלמידים. ניתן דגש על יחסי הגומלין בין התלמיד וסביבתו הלימודית, ועל מסגרות המאפשרות יישום של ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים. לשם כך פותח בבית הספר אביחיל "מרחב למידה פעיל" הכולל מפגשי שיח, הרצאות, שימוש במחשבים וסדנאות יצירה בקבוצות גיל שונות.

כדי לאפשר את מרחב הלמידה הפעיל יש צורך בהגמשת המערכת הארגונית הבית-ספרית. כך לדוגמה, מתקיימות בבית הספר שעות ייחודיות כגון:

1. שעת "שיחה בית-ספרית", של שתי שכבות אחת לחודש, על מטרות, ערכים, נהלים וגיבוש מושגים בית-ספריים.

2. שעות בחירה של קורסי העשרה המוצעים על ידי מורים.

3. "שעת יעדים" שבה התלמידים מגדירים את יעדיהם ומתקדמים להשגתם בהנחיתו של מורה.

4. "שעת ילדים" שבמהלכה תלמידים עוסקים בהוראת עמיתים מגילאים שונים בנושא שבחרו.

הדגש הניתן לאינטראקציות הישירות עם קהילת הלומדים מתבטא במסגרות הרב-גיליות הבאות:

1. חונכות של ילדים בוגרים בכיתות הצעירות ובגנים הצמודים לבית הספר.

2. אפשרות לבחירת חונך אישי מקרב מורי בית הספר, המלווה ותומך בתלמיד באופן אישי.

3. המורים יכולים להעניק גלויות בטקס חודשי לתלמידיהם, ותלמידים לחבריהם, לציון התקדמות ושיפור.

ברוח קורצ'אק, ההמלצה היא לשלב בין תפיסת המחנך כמורה דרך לבין התפיסה שעליו לאפשר חופש פעולה לתלמידיו. יש לעודד את היוזמה וההבעה האישית של התלמידים ולהקדיש זמן להוראת עמיתים. בנוסף, חשוב שיושם דגש על צורכי הילדים כבר בתהליך הכשרת המורים עצמו.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  בעיני זוהי למידה משמעותית וחווייתית.

  פורסמה ב 01/12/2012 ע״י יעל

  כמאמינה גדולה בתפישה החינוכית של החטיבה הצעירה המאפשרת למידה פעילה ומשחקית וכמנהלת חטיבה צעירה מזה שנים אני מוצאת ש"השעות הייחודיות" המוצגות במאמר , האינטראקציה הייחודית הרב גילית בין ילדים הינן חלק מהתנהגויות הוראה שגרתיות במסגרת החטיבה הצעירה, החטיבה הצעירה מאפשרת ומזמנת למידה חוויתית ולא מאיימת. נטולת שפיטה ומאפשרת צמיחה של ילדים הן חברתית והן רגשית , מה שהמסגרת הרגילה של הכיתה מאפשרת הרבה פחות. דורית לאורמנהלת חטיבה צעירה

  פורסמה ב 20/11/2013 ע״י דורית לאור
  מה דעתך?
yyya