מקצועיות מורי החינוך הקדם יסודי באסטוניה, פינלנד, שבדיה והונגריה

Peterson, Tiina; Veisson, Marika; Hujala, Eeva; Härkönen, Ulla; Sandberg, Anette; Johansson, Inge; Bakosi, Eva Kovacsne. "Professionalism of preschool teachers in Estonia, Finland, Sweden and Hungary", European Early Childhood Education Research Journal, Feb2016, Vol. 24 Issue 1, p136-156.

המחקר הנוכחי בחן את הדירוגים של מורי ומנהלי חינוך קדם יסודי אסטוניים, פיניים, שבדיים והונגריים ביחס למקצועיותם של מורי החינוך הקדם יסודי בהקשר חוצה-תרבויות. לפי הדיווחים של הנציבות האירופאית ושל הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), המקצועיות של מורי החינוך הקדם יסודי היא גורם מרכזי בהבטחת האיכות של החינוך לגיל הרך.

המחקר מבוסס על הגישה הקונטקסטואלית בתיאוריה הביו-אקולוגית (Bio-ecological theory)  ובתיאוריה האקולוגית-ביקורתית (Critical ecology theory) של מקצועיות בגיל הרך. שאלת המחקר הייתה: מהם הדירוגים של מנהלים ושל מורים לגבי מקצועיותם של מורי החינוך הקדם יסודי באינטראקציה ובמעורבות משפחתית, בתכנון החינוך ובהערכה של התפתחות הילדים, תוך שימוש באסטרטגיות הוראה ותמיכה בהתפתחות מקצועית ליצירת סביבה התורמת לצמיחה ולהתפתחות של ערכים.

השאלונים המובנים הועברו למדגם של מורי ומנהלי חינוך קדם יסודי בגני ילדים אסטוניים (118/174), פיניים (82/84), שבדיים (96/117) והונגריים (99/111). בהשוואה של התוצאות מארבע המדינות, נמצא דמיון בין ההשקפות של המורים והמנהלים הפיניים והשבדים ובין ההשקפות של המורים והמנהלים האסטוניים וההונגריים. ההבדלים בין המדינות היו מובהקים ותלויים בהקשר של המדינות האינדיבידואליות.

דירוגי הממוצעים הגבוהים ביותר ניתנו על ידי המנהלים האסטוניים וההונגריים ועל ידי המורים האסטוניים לגבי יצירת סביבה התורמת לצמיחה. פיתוח של ערכים הוערך כגבוה ביותר על ידי מנהלים ומורים פיניים. המורים השבדיים העריכו מאוד אסטרטגיות הוראה. הטענות שקיבלו את דירוג ההערכה הנמוך ביותר מצד כל המשתתפים היו מעורבות משפחתית והתפתחות מקצועית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פיתוח המקצועיות דרך התמחות רפלקטיבית והתפתחות מקצועית מתמשכת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya