מציאות רבודה ככלי ללמידה מקוונת בבתי ספר יסודיים: חסמים לאימוץ מצד המורים

Alkhattabi, Mona. Augmented Reality as E-learning Tool in Primary Schools' Education: Barriers to Teachers' Adoption. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2017, Vol. 12 Issue 2, p91-100.

מורים בבתי ספר יסודיים, כיום, ניצבים בפני אתגרים כשעליהם להתמודד עם ילידים דיגיטליים (digital natives). כתוצאה מה"התפוצצות" והצמיחה המהירה של טכנולוגיות המידע שניתן להשתמש בהן בחינוך, ישנן דרישות גוברות והולכות לאמץ טכנולוגיה בחינוך, כדי להשפיע על התלמידים ללמוד באופן פעיל ולהניע אותם להשיג תהליך למידה אפקטיבי.

יישומי מציאות רבודה (augmented reality) מציגים פוטנציאל טוב לסיפוק תהליכי למידה פעילים, אפקטיביים ומשמעותיים יותר לתלמידים. יתר על כן, מציאות רבודה מושכת את תשומת הלב המחקרית בשל יכולתה לאפשר לתלמידים להיות משוקעים בחוויות מציאותיות.

מחקר זה סוקר, לכן, את התועלות העיקריות של שימוש ביישומי מציאות רבודה בחינוך. הוא גם מכוון לבחון את אימוץ יישומי המציאות הרבודה בסביבת למידה מקוונת בבתי ספר יסודיים, מהפרספקטיבה של המורים, כניסיון ראשוני. יתר על כן, הוא חוקר את החסמים והתועלות העיקריים לאימוץ טכנולוגיה זו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פיתוח מערכת אקולוגית וירטואלית של פרפרים המבוססת על מציאות רבודה וטכנולוגיות למידה ניידת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya