מצוינות בהוראה במבחן הזמן

שביט-רז, נ' (נובמבר, 2013). מצוינות בהוראה במבחן הזמן. שיעור חופשי, 106, 22.

בוגרי התוכניות למצוינים, שמקדם משרד החינוך במכללות להוראה, מלמדים בעיקר בכיתות הגבוהות יותר במערכת החינוך, מלמדים בשיעור גבוה יותר את המקצוע שאליו הוכשרו ומלמדים יותר במסגרות פרטיות, בהשוואה לבוגרי התוכניות הרגילות – כך מעלה מחקר ארצי שערכו פרופ' ציפי ליבמן, הילה אקרמן אשר וד"ר דיצה משכית, במסגרת רשת המחקר של מכון מופ"ת.

התוכנית להכשרת סטודנטים מצוינים במכללות האקדמיות לחינוך החלה את דרכה ב-1995. יוזמיה ביקשו למשוך אל המכללות לחינוך סטודנטים בעלי יכולת וכישורים גבוהים במיוחד, ולהביא לכך שישתלבו במערכת החינוכית ויסייעו בהובלתה. בתחילה פעלה התוכנית במספר מצומצם של מכללות, אך בהדרגה נכנסה לכולן.

המחקר הנוכחי התמקד במעקב אחר בוגרי תוכנית המצוינים במכללות לחינוך, שש עד שמונה שנים מיום סיום לימודיהם, וביקש לבחון כיצד הם תופשים במבט לאחור את תרומת התוכנית והשפעתה על בחירתם במקצוע ההוראה, מהו שיעור השתלבותם של הבוגרים בהוראה, מה שביעות הרצון שלהם ממנה ומהן שאיפותיהם בנוגע למילוי תפקידם במערכת החינוך ולהתפתחות אקדמית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya