מצב המורים במדינות OECD : תכניות הכשרה חדשניות בארצות הברית

מצב המורים במדינות OECD : תכניות הכשרה חדשניות בארצות הברית, הד החינוך , יוני 2012 , עמוד 59.

התמחות המורים בבוסטון מכשירה בוגרים מצטיינים למלא את המחסור במוסדות החינוך העירוניים

התמחות המורים של בוסטון (BTR) הוקמה בשנת 2003, והיא תכנית הכשרה המגייסת בוגרי מכללות מצטיינים ואנשי מקצוע מנוסים ומכינה אותם להוראה בבתי הספר בבוסטון. התכנית מתמקדת בהקניית המיומנויות הדרושות להוראה אפקטיבית בחינוך הציבורי, היא מדגישה הכשרה מעשית ומצמידה את המתמחים למורים מנוסים. התכנית נפתחת בהשתלמות קיץ בת חודשיים. לאחר מכן מבלים המתמחים בכיתות ארבעה ימים בשבוע במהלך שנתם הראשונה, וביום החמישי הם משתתפים בקורסים ובסמינרים. גישה זו מאפשרת למתמחים להשתלט גם על התיאוריה וגם על הפרקטיקה של ההוראה. אחרי שנה הם מקבלים תעודת הוראה ראשונית ותואר שני בחינוך, וממשיכים לקבל תמיכה מ־BTR בדמות חניכה, קורסים וסמינרים והצבה בקבוצות שיתופיות בתוך בתי הספר. השפעת התכנית על הישגי התלמידים נחקרת בימים אלה, אבל עם סימני ההצלחה המוקדמים כבר אפשר למנות תהליך גיוס ובחירה קפדני שרק 13% מן הנרשמים עוברים; שיעורי התמדה של 85% מקץ שלוש שנים (הרבה מעל הממוצע האמריקני בבתי ספר עירוניים); גידול בתפוקות התכנית, שממלאת 60% מן הביקוש השנתי של בוסטון למורי מדעים ומתמטיקה; וביקורות חיוביות ביותר מצד מנהלי בתי הספר, ש־96% מהם אומרים שימליצו למנהלים אחרים להעסיק את בוגרי התכנית. BTR זכתה לאחרונה למענק "פיתוח" בגובה חמישה מיליון דולר מ"קרן ההשקעה בחינוך" של משרד החינוך האמריקני, המבקשת לזהות פרקטיקות מבטיחות ומוכחות בהכשרת מורים ובשאר תחומי עדיפות ולהפיץ אותן.

תכניות מדינתיות בקולורדו, מיזורי, ניו ג'רזי וּוֶרמונט

מחקר מן העת האחרונה מתאר ארבע מדינות בארצות הברית שתומכות בפועל בלמידה ובפיתוח מקצועי של מורים, שתלמידיהן מפגינים הישגים אקדמיים מצוינים בבחינות הארציות להערכת ההתקדמות בחינוך (NAEP) ושמוריהן מדווחים על רמה גבוהה של השתתפות בפיתוח מקצועי. ארבע המדינות המתוארות במחקר מתאפיינות ב: (1) אימוץ סטנדרטים או קווים מנחים לפיתוח מקצועי של מורים; (2) דרישה של תכניות קליטה וחניכה למורים מתחילים; (3) ארגון או מועצה מקצועית המפקחים על הסמכת המורים, על הסטנדרטים המקצועיים בהוראה ועל הפיתוח המקצועי; (4) מתן תמיכות ותמריצים מסוגים שונים ללמידה מקצועית ופיתוח.


עיקרי הפרקטיקה והמדיניות במדינות אלה מתוארים להלן:

קולורדו: כל מחוזות המדינה נדרשים להציג תכניות קליטה מאושרות למורים מתחילים, ומורים חייבים להשלים את תכנית הקליטה לפני שיורשו להתקדם אל שלב ההסמכה הבא. המדינה גם עושה סקר דו־שנתי על תנאֵי ההוראה ואוספת מידע על איכות ההזדמנויות לפיתוח מקצועי המוצעות למורים. הסקר שואל מורים חדשים על מגוון עזרי קליטה: מפגשי אקלום, גישה לקהילות למידה מקצועיות, הקצאת שעות לצפייה במורים אחרים, הקצאת שעות לעבודה עם חונכים במהלך יום הלימודים ועומס עבודה מופחת. יתר על כן, כל המורים חייבים להשלים תשעים שעות פיתוח מקצועי פעם בחמש שנים לצורך חידוש רישיונם, והמדינה מספקת קווים מנחים לטיב הפיתוח המקצוע, לרבות ההנחיה שפעילויות למידה ייעשו בתחומי ההסמכה של כל מורה. קולורדו תומכת בכמה יוזמות שמציעות פיתוח מקצועי כאחד מרכיביהן. כך לדוגמה, המדינה מפעילה יוזמה של "סגירת פער ההישגים", אשר נותנת מענקים למספר מוגבל של מחוזות תמורת שיפור הישגי התלמידים; מקצת המשאבים הללו יכולים לשמש כדי לעזור למורים לשפר את שיטות ההוראה שלהם.


מיזורי: חוק "בתי הספר המצוינים" של מיזורי דורש ממחוזות החינוך שלה להקצות אחוז אחד מתקציבם למימון מאמצי הפיתוח המקצועי בתחומם. אחוז נוסף מתקציב המדינה מוקדש לרשת של מרכזי פיתוח מקצועי. משרד החינוך של מיזורי הוא שמפקח על מרכזי הפיתוח האזוריים הללו, המציבים חזון משותף לפיתוח מקצועי (מימון המרכזים עוכב בשנת התקציב הקשה 2010, אבל תשעה מבין 11 המרכזים גייסו מימון ממקורות חלופיים, כך שעבודתם נמשכת). המדינה גם דורשת בחוק ש"ועדות פיתוח מקצועי" בית ספריות, שחבריהן מורים, יקבלו החלטות בעניין הקצאת כספי הפיתוח המקצועי.

ניו ג'רזי: בניו ג'רזי מכהנת מועצה לסטנדרטים מקצועיים בהוראה המורכבת ממורים ובעלי עניין אחרים, והיא אף גיבשה מבנים וסטנדרטים לפיתוח מקצועי רפלקטיבי ושיתופי. המדינה מחייבת חניכה של מורים חדשים, הכנת תכניות פיתוח מקצועי מבוססות נתונים למורים יחידים והקמת ועדות בית ספריות שיכינו תכניות פיתוח מקצועי לכל מוסד ומוסד. ניו ג'רזי תומכת ב־33 בתי ספר "מעבדתיים" המכונים "קהילת למידה מקצועית" (PLC), ומפקחת על יישומן של אמות המידה לפיתוח מקצועי בפרקטיקה הבית ספרית.

ורמונט: ורמונט גיבשה קווים מנחים עבור דרישות הפיתוח המקצועי בעת חידוש תעודות הוראה. כדי לחדש רישיון נדרשים המורים להציג תיק עבודות ולפרט לפני מועצת הסטנדרטים המקצועיים האזורית באילו פעילויות פיתוח מקצועי השתתפו בעבר ובאילו פעילויות הם מתכננים להשתתף בעתיד. הממשל בוורמונט מנסה לתאם את הפיתוח המקצועי ברחבי המדינה באמצעות סוכנויות לשירותי חינוך וארגונים מתווכים, ולאפשר למחוזות לצרף משאבים ולשתף אלה את אלה בידע. מנחים מטעם "יוזמת הרפורמה החינוכית של ורמונט" (SRI) עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם סגלי הוראה בבתי ספר שונים כדי לעזור להם לחזק מיומנויות של שיתוף פעולה, ללמדם איך לתת ולקבל משוב על עבודתם ולבנות את יכולתם של מנהיגי מורים. לוורמונט יש גם תכניות חינוך רבות שצמחו משילוב בין שותפויות אקדמיות, מענקים פדרליים ו"יחסים סימביוטיים עם יוזמות מדינתיות". דוגמה אחת לכך היא יוזמת המתמטיקה של ורמונט (VMI), שהשתמשה במענקי מדינה כדי להפעיל תכנית תלת־שנתית לתואר שני המספקת הכשרה מתמטית מקפת למורים בחינוך היסודי ובחטיבה.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya