מצב המורים במדינות OECD : פתיחת מסלולי קריירה מגוונים יותר אוסטרליה, אנגליה וּויילס, אירלנד וקוויבק (קנדה)

מצב המורים במדינות OECD : פתיחת מסלולי קריירה מגוונים יותר אוסטרליה, אנגליה וּויילס, אירלנד וקוויבק (קנדה) , הד החינוך , יוני 2012 , עמוד 69.

מורים באוסטרליה עובדים במבנה קריירה שמורכב משניים עד ארבעה שלבים, עם מדרגות שכר שנתיות בתוך כל שלב. השלבים הם בדרך כלל מורה מתחיל; מורה מנוסה; מורה מנוסה עם אחריות (מורה מוביל) או רכז תחום למידה או שכבה; סגן מנהל; מנהל; ותפקידי מטה אזוריים / מחוזיים. ההתקדמות משלב אחד לשלב הבא, בייחוד ברמות הגבוהות, דורשת בדרך כלל הגשת מועמדות למשרות שפורסמו פומבית. עם העלייה בסולם הדרגות, מורים מצופים להחזיק בידע עמוק יותר, להפגין הוראה מתוחכמת ואפקטיבית יותר, לקבל על עצמם אחריות להיבטים מקיפים יותר של תכנית הלימודים בבית הספר, לסייע לעמיתים וכן הלאה. בשלב "מורה מוביל" הם מצופים להפגין הוראה מעולה, מנהיגות חינוכית, יוזמה ויכולת לנהל שינויים.

באנגליה ובוויילס הושקה ב־1998 דרגת קריירה חדשה – מורה בעל מיומנויות מתקדמות (AST) – שנועדה לספק מסלול קידום חלופי למורים שרוצים להמשיך ללמד בכיתות. תפקידם לספק מנהיגות פדגוגית בבית הספר שלהם ובבתי ספר אחרים. נהוג שמורים אלה מקדישים 20% מזמנם לתפקיד "יישוג" (outreach) – תמיכה בפיתוח המקצועי של עמיתיהם – וביתרת הזמן מלמדים בכיתות. מורים יכולים לקבל תפקיד AST בכל שלב בקריירה שלהם, אבל לשם כך עליהם לעבור הערכה מתאימה. הם מכינים תיק (פורטפוליו) המראה שהם עומדים בסטנדרטים המוגדרים עבור דרגה זו, והוא מועבר לבדיקה של מעריך חיצוני. המעריך גם מראיין את המועמדים וצופה בעבודתם. נכון ליולי 2004, כ־5,000 מורים עברו הערכת AST. דרגה זו מיועדת להקיף בסופו של דבר בין 3% ל־5% מכוח ההוראה.

אירלנד השיקה ארבע קטגוריות של משרות קידום: מנהל, סגן מנהל, עוזר מנהל ומורה אחראי. לכל אחד מן התפקידים תחומי ניהול מוגדרים והקצאות שכר וזמן. נוסף על ההוראה בכיתה לעוזרי מנהלים ומורים אחראים יש אחריות מיוחדת לסוגיות אקדמיות, מנהלתיות וחינוכיות־אישיות, ובהן ארגון מערכת השעות, תחזוקת הקשר עם איגודי הורים, פיקוח על תקינות הציוד הבית ספרי וזמינותו וכן הלאה. צוות המורכב מהמנהל, יושב ראש הוועד המנהל ומעריך חיצוני עצמאי הוא שבוחר את בעלי התפקידים המיוחדים. לאורך הקריירה כמחצית מן המורים יכולים לצפות להתמנות לאחד התפקידים האלה.

מורים מנוסים בקוויבק יכולים לעבוד כחונכים לפרחי הוראה. מורים מנוסים מדריכים ומנחים את פרחי ההוראה ומשתתפים בהכשרה ממוקדת. הם זוכים לתוספות שכר או לצמצום חובות ההוראה. כ־12,000 מורים משתתפים בתכנית החונכות. למקצת המורים המנוסים מוצעת גם האפשרות להיות חוקרים־עמיתים של אנשי אקדמיה ולהשתתף במחקרים שיתופיים בנושאים כגון הוראה, למידה, ניהול כיתה והצלחה או כישלון של תלמידים. בנוסף מורים מנוסים מקבלים לעתים שחרור חלקי מחובותיהם הרגילות כדי שיוכלו לתמוך בעמיתים מנוסים פחות.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya