מצב המורים במדינות OECD : מורים ובתי ספר מקבלים על עצמם אחריות לרפורמה בפינלנד

מצב המורים במדינות OECD : מורים ובתי ספר מקבלים על עצמם אחריות לרפורמה בפינלנד, הד החינוך , יוני 2012 , עמ' 50.

פינלנד הפכה את ההוראה למקצוע מבוקש באמצעות העלאת רף הכניסה ובאמצעות הענקת אחריות רבה למורים, לרבות בתפקידים מסוג "חוקרי פעולה" - שמטרתם למצוא פתרונות חינוכיים אפקטיביים .

פינלנד העלתה את מעמדם החברתי של מוריה לרמה שמעטים המקצועות המתחרים בה. מרצים באוניברסיטה הם מבעלי המקצוע המכובדים ביותר, ובפינית אפילו משתמשים באותה מילה כדי לציין "מורה" בבית הספר ו"מרצה" באוניברסיטה. בשנת 2010 התחרו יותר מ־6,600 מועמדים על 660 משרות בתכניות הכשרה להוראה בחינוך היסודי בשמונה האוניברסיטאות המכשירות מורים, והפכו בכך את ההוראה לאחד המקצועות המבוקשים ביותר. באקלים התחרותי הזה, ההוראה היא היום מקצוע סלקטיבי ביותר בפינלנד, ומורים מוסמכים מאוד ועתירי מיומנויות מלמדים בכל רחבי המדינה.

מורים בפינלנד תמיד נהנו מיחס של כבוד בחברה, אבל השילוב בין העלאת רף הכניסה למקצוע, הענקת אוטונומיה רבה יותר למורים בכיתותיהם ותנאי עבודה טובים משל עובדים במקצועות אחרים עזר להעלות את קרנו של המקצוע. המורים הפינים רכשו את אמון ההורים והחברה בכללותה באמצעות יכולתם המוכחת להשתמש בשיקול דעתם המקצועי בניהול כיתותיהם ובעזרה לכל התלמידים להצליח בלימודים.

מערכת האחריותיות הפינית פותחה לגמרי מחדש משנות השמונים. מועמדים להוראה נבחרים בין השאר על סמך יכולתם לשדר אמונה בשליחות הבסיסית של החינוך הציבורי בפינלנד, שליחות בעלת שורשים הומניסטיים עמוקים כמו גם אזרחיים וכלכליים. הכשרתם נועדה לבנות תחושה חזקה של אחריות אישית ללמידתו ולרווחתו של כל תלמיד ותלמיד המופקד בידם. לאורך שנות ההוראה עליהם לשלב בין תפקידי החוקר והפועל. מורים בפינלנד מצופים לא רק להכיר את בסיס הידע בחינוך ובהתפתחות האנושית, אלא גם לכתוב תזה מחקרית לסיכום התואר שני.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya