מצב המורים במדינות OECD : גישה מקפת להערכת מורים ותגמולים בסינגפור

מצב המורים במדינות OECD : גישה מקפת להערכת מורים ותגמולים בסינגפור, הד החינוך , יוני 2012 , עמודים 84-85.

סינגפור נוקטת צעדים כדי להבטיח שבעלי תואר איכותיים יוכלו להתחיל את מסלול הקריירה שלהם עם שכר תחרותי ביחס למקצועות אחרים, ומתמידה במערכת עקיבה ומקפת של הערכת מורים וקידומם

סינגפור כוננה מערכת עקיבה ומקפת להערכת מורים ולקידומם. לשם כך היא משתמשת בשילוב של תמריצים הניתנים לכל אורך הקריירה, המותאמים למטרות המערכת, ומאפשרים לה לבחור מורים אפקטיביים ולשמרם. המערכת פותחה לאורך זמן, ושוכללה עקב סוגיות או נסיבות חדשות שהתעוררו.

המצטרפים לסגל המורים בסינגפור עוברים הערכות שנתיות שטומנות בחובן אפשרות לבונוסים על ביצועים בשיעור של 10% עד 30% משכר הבסיס. "מערכת ניהול הביצועים המשופרים" של סינגפור כוללת הערכה של תרומת המורים לפיתוח האקדמי והאישי של התלמידים הנתונים לחסותם, של מידת שיתוף הפעולה שלהם עם הורים וקבוצות קהילה ושל תרומתם לפיתוח עמיתיהם ולבית הספר בכללותו. המערכת לא נועדה לכוונן דיגיטלית את יכולתו של כל מורה, וגם לא לדרג את המורים אלה מול אלה. היא נועדה לשמש להערכה הוליסטית; התכנון ארצי אבל היישום והתיאום נעשים ברמה הבית ספרית. היא מעריכה מורים ביחס לכשירויות מפתח, וביניהן התפקיד שהם ממלאים בהתפתחות האקדמית והאישית של תלמידיהם, יוזמות פדגוגיות וחדשניות שפיתחו, פיתוח מקצועי שהשתתפו בו, תרומות לעמיתיהם ולבית הספר ויחסים עם ארגוני קהילה והורים. תוצאות למידה מוגדרות בצורה רחבה, ולא רק לפי ציוני מבחנים. את ההערכה עושים כמה אנשי מקצוע בבית הספר, ובהם ראשי מחלקות והמנהל. הסטנדרטים להערכה פותחו לפני עשר שנים במסגרת תכנית ניסיונית שזכתה לשיתוף פעולה ומשוב מצד מורים ושוכללה עם הזמן בהתאם להתפתחותן של סוגיות ונסיבות חדשות.

מטרת תהליך ההערכה היא ליצור בין המורים למפקחים דו־שיח קבוע, בהיר ומפורט על דרכים אפשריות לשיפור עבודת המורים. בתחילת כל שנה מכינים המורים תכנית, וזו נסקרת בביקורות אמצע השנה וסופה. מטרתה בעיקר לשמש כלי התפתחותי. תחומי החולשה עומדים במוקד תכנית הפיתוח המקצועי של המורים לשנה העוקבת. ההערכה נועדה גם לעזור למורים להיות מעודכנים. חשיבות גדולה מיוחסת לדיוק בביצוע ולפתיחות הדיאלוג. התהליך אורך זמן, אבל מאמץ גדול מושקע בהכנסת אנשים למקצוע. פיתוחו של מורה בעל יכולת נתפס כמפעל לחיים שלמים.

מורים שעבודתם טובה במיוחד זוכים לבונוס מקרן בית ספרית ייעודית. ההערכות גם מאתרות במדויק תחומים הדורשים שיפור, שמהווים בסיס לתכנית הפיתוח המקצועית האישית משנה אחת לבאה אחריה. כל המורים זכאים למאה שעות פיתוח מקצועי בחינם בכל שנה, ואלה יכולות לשמש אותם להתקדמות בתכנית הפיתוח האישי. עזרה ניתנת למורים שביצועיהם לוקים בחסר, אך מי שאינם משתפרים מפוטרים.

יתר על כן, מורים זוכים להחזרי הוצאות שנתיים תמורת שיפור הידע והמיומנויות באמצעות פיתוח מקצועי, מינויים לכתבי עת מקצועיים, רכישת שפות או הכשרה טכנולוגית. מורים מתקדמים לאורך סדרה של אבני דרך בקריירה המקצועית שלהם, שכוללות תוספות שכר בתמורה להרחבת תחומי האחריות ותרומה למקצוע ולבית הספר. וכדי לשמר מורים אפקטיביים במקצוע, מוצעות תכניות פרישה מושכות לגמלאים.

מערכת החינוך בסינגפור כוללת אמנם רכיבים מעניינים למכביר, אבל לכידותה היא החשובה. כיוון שלסינגפור יש מערכת חינוך יחידה וכיוון ששיבוץ המורים נערך במרוכז, גורמי שוק במערכת אינם מהווים בעיה כמו במדינות אחרות. גם אין בתי ספר שקשה לאיישם, כי מורים מוצבים היכן שהם נדרשים. כך, בכל בית ספר נוצר שילוב של מורים מנוסים פחות ויותר.

הדוח המקורי של ה-OECD:
"Building a High-Quality Teaching Profession: Lessons from around the World", OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
© 2011 OECD

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya